Om de verkeersveiligheid te vergroten, ontwikkelde de provincie Limburg samen met de gemeenten een zogeheten Doelgroepenaanpak Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Limburg. Daarmee willen zij het gedrag per doelgroep beïnvloeden. Het plan richt zich op de periode 2025 tot 2028. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) gaat de Doelgroepenaanpak uitvoeren. Dit onafhankelijk provinciaal bestuursorgaan streeft naar nul verkeersslachtoffers.

Afleiding in het verkeer, rijden onder invloed en snelheid zijn de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Om het aantal slachtoffers te verkleinen worden jongeren, volwassenen en ouderen in Limburg ieder afzonderlijk aangesproken op hun gedrag. “In Limburg vinden nog steeds te veel verkeersongevallen plaats”, vindt gedeputeerde Jasper Kuntzelaers van Mobiliteit. “Deze ongevallen hebben een grote impact op de samenleving, op de betrokkenen en hun naasten.”

De aanpak is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Afleiding in het verkeer, rijden onder invloed van alcohol of drugs en een te hoge snelheid vormen de grootste risico’s. Het is daarom dat de focus op deze thema’s ligt.

De campagne richt zich op drie verschillende doelgroepen met elk hun eigen specifieke kenmerken en uitdagingen: jongeren, volwassenen en ouderen. “Gedragsverandering is echter een langdurig proces en daarom is het belangrijk om realistische doelen te stellen op de langere termijn”, stelt Kuntzelaers.