Het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren in de provincie Zuid-Holland is hoog. Van 2019 tot en met 2022 vielen in Zuid-Holland 7740 verkeersslachtoffers onder jongeren van 16 tot en met 24 jaar. Dat is 25% van het totaal aantal verkeersslachtoffers, terwijl deze groep slechts 11,3% van de inwoners van de provincie uitmaakt. Verkeer is momenteel zelfs doodsoorzaak nummer twee voor deze leeftijdsgroep. Om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen, presenteert het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland het programma “Impact, veilig verkeer begint bij jou”.

Jongeren tussen de 16 en 24 jaar lopen een groot risico slachtoffer te worden van een ongeval. Dit komt onder andere door hun onervarenheid en lage risicoherkenning. Volgens de ongevalsregistraties loopt het aantal slachtoffers de laatste jaren op. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) verwacht tot 2040 nog een grote toename van het aantal verkeersdoden en -gewonden onder jongeren. Onder andere door hun onervarenheid en toename van middelengebruik, zoals alcohol en drugs.  

Samen strijden voor minder verkeersslachtoffers
In opdracht van de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ontwikkelde het ROV Zuid-Holland ‘Impact’; een programma om door middel van gedragsinterventies het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren te verminderen. Het programma is het eerste in Nederland van deze omvang voor deze doelgroep. Met het programma worden scholen, sportclubs, bezorgdiensten en andere partners actief betrokken.

Frederik Zevenbergen, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland zegt over het programma: “Elk verkeersslachtoffer is er één te veel en het aantal slachtoffers onder jongeren is erg hoog. Met het nieuwe programma Impact willen we een sterke impuls geven om jongeren het juiste gedrag aan te leren. Door samen te werken aan een slimme mix van maatregelen voor jongeren en hun opvoeders, hopen we het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren drastisch te kunnen terugdringen. Laten we er samen voor zorgen dat alle jongeren in Zuid-Holland elke dag weer veilig thuiskomen.”