In Nederland vonden in 2022 naar schatting 661.000 SEH-bezoeken plaats in verband met letsel. Het aantal SEH-bezoeken voor letsel is weer terug op het niveau van voor de COVID-19 pandemie. Dat meldt VeiligheidNL in de rapportage Letsels in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal verkeersslachtoffers met letsel. Dat aantal is zelfs significant hoger dan voor de coronapandemie.

In verreweg de meeste gevallen (95%) ging het om letsel door een ongeval (privé-sport-arbeid-verkeer). In een klein deel van de gevallen was het letsel een gevolg van opzettelijk toegebracht letsel (geweldpleging of zelfbeschadiging). Deze verdeling was niet anders dan in andere jaren. In 2022 overleden 10.513 personen aan de gevolgen van letsel waaronder 7.541 slachtoffers van een ongeval.

Over de periode 2013-2022 is het aantal SEH-bezoeken voor ernstig letsel door een privé-, verkeers- of arbeidsongeval gestegen. Het aantal SEH-bezoeken in verband met een ernstige sportblessure is juist gedaald.

Verkeersongevallen
Opvallend is dat het aantal SEH-bezoeken voor ernstig letsel door een verkeersongeval in 2022 significant hoger uitkomt dan het aantal in 2019 voor de COVID-19-pandemie. Vooral op basis van deze ongunstige ontwikkeling in de tijd, is tevens aandacht voor de preventie van verkeersongevallen (met name fietsongevallen bij ouderen) nog steeds zinvol.

In het verkeer zijn vooral fietsers slachtoffer van een ongeval. In 2022 was op de SEH-afdeling twee op de drie slachtoffers van een verkeersongeval een fietser, vaak een fietser van 55 jaar en ouder. Het aantal SEH-bezoeken voor ernstig letsel door een fietsongeval is in de periode 2013-2022 met 40 procent gestegen. Bij fietsers van 55 jaar bedroeg de stijging 54 procent.