Automobilisten die zich veelvuldig schuldig maken aan gevaarlijk gedrag in het verkeer, moeten lange tijd in de gaten worden gehouden. Dat vindt directeur Ineke Sybesma van het Fonds Slachtofferhulp. Door strenger toezicht zouden ongevallen en slachtoffers mogelijk kunnen worden voorkomen.

Verkeersdeelnemers die vanwege roekeloos rijgedrag hun rijbewijs tijdelijk kwijtraken, kunnen na een paar maanden gewoon weer de weg op. Directeur Ineke Sybesma vindt dat te makkelijk. Ze pleit ervoor om veelplegers onder toezicht te stellen nadat ze hun rijbewijs weer hebben teruggekregen.

Veel ongevallen veroorzaakt door veelplegers
Sybesma: “Uit onderzoek naar roekeloos rijgedrag viel op dat er in ruim een derde van de onderzochte verkeersmisdrijven waarbij gewonden of doden vielen, een dader betrokken was die al veel op zijn kerfstok had. En soms het ongeval zelfs veroorzaakte zonder geldig rijbewijs vanwege een eerdere veroordeling.” Voor Sybesma is dat de reden dat er wat moet veranderen: “Veelplegers, zeker als zij slachtoffers hebben gemaakt, dienen pas weer een auto te mogen besturen als deskundigen hebben bepaald dat het besturen van een auto hen werkelijk kan worden toevertrouwd. Als ze inzien dat je in het verkeer verantwoordelijkheid voor anderen draagt.”

Sybesma haalde een recente tragedie aan die plaatsvond in Alblasserdam. Twee jonge vrouwen kwamen om bij een aanrijding door iemand die eerder al twaalf zeer ernstige verkeersovertredingen had begaan. Van lerend vermogen was bij deze veroorzaker duidelijk geen sprake, aldus Sybesma. “Als hij onder toezicht was gesteld, was het leed mogelijk voorkomen.

Voorwaardelijke straffen
Als voorbeeld noemt Sybesma de voorwaardelijke gevangenisstraffen. “Daarbij moet de veroordeelde zich aan strikte voorwaarden houden en zich onder begeleiding weer begeven in de samenleving, om herhaling te voorkomen. Dat fenomeen kent de wet nauwelijks voor verkeersmisdrijven. In de meeste gevallen krijg je een ontzegging van het rijbewijs voor een maximum van drie jaar, daarna mag je gewoon je rijbewijs weer ophalen.”