Er komt een verandering in het theorie-examen voor de auto. Dit examen bestaat vanaf 1 november 2019 niet langer uit twee, maar uit drie examenonderdelen. Wat voorheen alleen het onderdeel inzicht was, wordt opgesplitst in de onderdelen inzicht en herkenning. Daarnaast is er nog het onderdeel gevarenherkenning. Een kandidaat kan slagen wanneer deze voor elk onderdeel een voldoende haalt. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wil hiermee nog beter kunnen toetsen of cruciale onderdelen zoals bijvoorbeeld voorrangsregels bekend zijn.

Een tweede verandering in het examenproces is een nieuw uitslagformulier. Op het huidige formulier kunnen kandidaten zien welke vragen zij fout hadden. Dat blijkt in de praktijk niet voldoende te helpen bij de voorbereiding op een herexamen. Daarom staat op het nieuwe uitslagformulier een uitleg over alle examenonderwerpen met daarbij hoe op de verschillende onderdelen is gescoord.

Het totale aantal examenvragen blijft vanaf 1 november gelijk. De 25 examenonderwerpen zijn straks wel in negen categorieën ingedeeld. De verdeling over de drie onderwerpen is als volgt:

  • Gevaarherkenning: 25 vragen, waarvan 13 goed beantwoord moeten zijn, 8 seconden antwoordtijd per vraag
  • Kennis: 12 vragen, waarvan 10 goed beantwoord moeten zijn, 7 minuten antwoordtijd voor het hele onderdeel
  • Inzicht: 28 vragen, waarvan 25 goed beantwoord moeten zijn, 15 minuten antwoordtijd voor het hele onderdeel

(Bron: BOVAG)