Voertuigen van het merk Stint zijn definitief niet meer tot het verkeer op de weg toegelaten. “Om een eventuele terugkeer van de Stint of een vergelijkbaar product op de weg mogelijk te maken zijn”, aldus minister Van Nieuwenhuizen, “de volgende stappen nodig. Allereerst dienen de problemen die beschreven staan in het rapport van TNO, te worden verholpen. Vervolgens zal de Stint, net als bij iedere andere nieuwe toelating voor een bijzondere bromfiets, moeten voldoen aan de nieuwe eisen die volgen uit het nog te herijken toelatingskader. Deze nieuwe eisen komen nog deze maand.”

De minister: “Ik heb eerder aangegeven geen andere mogelijkheid te zien dan de Stint in de huidige vorm niet te laten terugkeren op de weg en voornemens te zijn de aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets in te trekken. Vandaag (dinsdag, red.) heb ik de aanwijzing formeel ingetrokken. Dit betekent dat voertuigen van het merk Stint definitief niet meer tot het verkeer op de weg zijn toegelaten.”

Omdat er al twijfels waren over de veiligheid van de Stint was de aanwijzing sinds 2 oktober 2018 geschorst. Dat betekent dat de Stint sinds dat moment al niet meer was toegestaan op de openbare weg. Aanleiding waren de resultaten van een eerste verkennend technisch onderzoek van de politie, NFI en de ILT. Tegen het schorsingsbesluit is bezwaar aangetekend door diverse partijen. De minister: “Ik heb deze bezwaren, voorzover ontvankelijk, vandaag ongegrond verklaard.”