Het aantal verkeerszaken met letsel waarbij fietsers betrokken zijn, is in het eerste kwartaal van 2024 wederom gestegen bij juridisch dienstverlener DAS. Zij ziet een toename van 14 procent in het aantal meldingen vergeleken met dezelfde periode in 2023. Deze stijging is consistent met de toename van 14 procent die ook in 2023 werd waargenomen ten opzichte van het jaar daarvoor in diezelfde periode.

Volgens Rembrandt Groenewegen, specialist verkeersrecht bij DAS, is de oorzaak van deze stijging tweeledig. “Enerzijds wordt het steeds drukker in het verkeer, anderzijds zien we dat fietsers en automobilisten vaker afgeleid zijn door het gebruik van telefoon, muziek, navigatie en berichtenapps tijdens het fietsen. Deze factoren dragen bij aan het toenemende aantal fietsongelukken.

Toename moderne voertuigen
De toename van moderne voertuigen zoals e-bikes en fatbikes in het straatbeeld draagt ook bij aan de complexiteit van het verkeer. Burgers zijn vaak niet volledig op de hoogte van de regels en hebben moeite met het inschatten van de snelheid van e-bikes. Bestuurders verwachten een “gewone fietser” en worden verrast door de hogere snelheid van e-bikes. Er is duidelijk een gewenningsperiode nodig voor deze nieuwe vorm van mobiliteit,” legt Groenewegen uit. “Maar we zien ook meer niet toegestane e-bikes en fatbikes die te hard rijden. Dan is de snelheid nog lastiger in te schatten en kans op (ernstiger) letsel groter.”

Kwetsbare verkeersdeelnemers
Ondanks de verschillen in snelheid en ontwerp, genieten bestuurders van fatbikes en e-bikes, die voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving dezelfde wettelijke bescherming als “gewone” fietsers. Ze worden beschouwd als kwetsbare zwakkere verkeersdeelnemers en genieten daarom extra bescherming ten opzichte van gemotoriseerd verkeer. Echter, fatbikes en e-bikes met een gashendel worden als gemotoriseerd verkeer beschouwd.

Fietsers te vaak onverzekerd
Groenewegen benadrukt het belang van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP-verzekering) voor fietsers. “We zien nog te vaak dat fietsers onverzekerd zijn, wat grote financiële risico’s met zich meebrengt als je aansprakelijk bent bij ongevallen. Een AVP-verzekering dekt deze risico’s tegen een relatief lage premie,” adviseert hij.