De gemeente Utrecht onderzoekt of het mogelijk is om een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in één keer in te voeren in de hele stad. Daartoe draagt de gemeenteraad het gemeentebestuur op in een motie. Als de nieuwe snelheid in één keer wordt ingevoerd, is dit “eenduidiger voor inwoners” en bespaart het kosten, denken de indieners.

Volgens D66, Partij voor de Dieren, EenUtrecht en de ChristenUnie, de indieners van de motie, leidt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur tot minder ongevallen en heeft het voordelen voor de leefbaarheid in de stad. De indieners wijzen erop dat in Amsterdam, waar de maatregel eensklaps is ingevoerd, de eerste signalen “positief” zijn. Ook hoeft het niet ingewikkeld te zijn om de nieuwe snelheid in één keer in te voeren: “Wegen kunnen op 30 kilometer per uur voorbereid worden met relatief beperkte ingrepen, bijvoorbeeld via wegmarkering en verkeersborden, zonder volledige herinrichting of extra maatregelen”. De motie kon op bijval rekenen, 75 procent van de raad stemde voor. Alleen de partijen CDA, DENK, Stadsbelang Utrecht, UtrechtNu! en VVD stemden tegen.

030 gaat voor 30
Het is al langer de bedoeling dat 30 kilometer per uur de norm wordt in Utrecht. Vorig jaar startte de gemeente nog een campagne met de slogan “030 gaat voor 30”. In september gold de maximumsnelheid al voor ongeveer 70 procent van de straten in de stad.