De maximumsnelheid in Amsterdam wordt vrijdag bijna overal in Amsterdam verlaagd naar 30 kilometer per uur. De verlaging van de maximumsnelheid geldt op 80 procent van de wegen in Amsterdam. De belangrijkste reden voor de verlaging is volgens de gemeente het vergroten van de verkeersveiligheid en het terugdringen van geluidsoverlast.

Volgens de gemeente Amsterdam vindt 67 procent van de Amsterdammers het verkeer in de buurt onveilig tot zeer onveilig. Ook wijst 83 procent van de Amsterdammers te hard rijden aan als belangrijkste oorzaak voor de vele ongevallen. Het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur zou het aantal ongevallen met 20 tot 30 procent doen afnemen. Nu vallen er jaarlijks ongeveer twintig dodelijke verkeersslachtoffers in Amsterdam, terwijl er 800 mensen gewond raken in het verkeer.

De maximumsnelheid geldt voor iedereen op de rijbaan en het fietspad, dus ook voor scooters en elektrische fietsen. Wie te hard rijdt, riskeert een boete. Bussen en trams mogen nog wel 50 kilometer per uur rijden, mits ze op een aparte baan rijden. Als bussen en trams wel tussen de auto’s rijden geldt dit niet. Juist vanwege de snelheidsverlaging komen er meer gescheiden busbanen en tramrails.

Smiley-palen
Om ervoor te zorgen dat iedereen zich ook netjes aan de nieuwe snelheid gaat houden, zet de gemeente onder meer (flex)flitspalen en radarauto’s in. Ook worden zogeheten smileypalen ingezet en een spaarpaal, waarmee bij goed rijgedrag geld wordt opgehaald voor de buurt. De verwachting is dat Utrecht en Rotterdam het voorbeeld van Amsterdam zullen volgen en ook andere steden zouden al aan een verlaging werken. In Nederland wordt al jaren gesproken over het verlagen van de maximumsnelheid in de bebouwde kom naar 30 kilometer per uur als algemene maatregel.