Jaarlijks komen er in Nederland gemiddeld 11.700 bestuurders van een brom-/snorfiets/scooter op een Spoedeisende Hulp afdeling na een verkeersongeval. Dat blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL. Jongeren in de leeftijd van 16 t/m 18 jaar vertegenwoordigen 27% van alle slachtoffers van een brommer of snorfiets. Terwijl deze groep jongeren in 2022 maar 3 procent van de Nederlandse bevolking omvat. Uit een recent onderzoek blijkt de situatie in Noord-Brabant nog zorgelijker te zijn: 1 op de 3 slachtoffers was 16, 17 of 18 jaar oud.

Noord-Brabant heeft een hoger aandeel slachtoffers van 16 t/m 18 jaar
In de provincie Noord-Brabant betreft het naar schatting jaarlijks 1.500 slachtoffers, waarvan 32 procent in de leeftijd 16 t/m 18 jaar. Het aandeel 16-18 jarigen ligt in Noord-Brabant dus hoger dan in de landelijke cijfers (27%). Deels is het hoge aantal SEH-bezoeken van deze groep jongeren een gevolg van relatief veel gereden kilometers. Maar ook als we rekening houden met het aantal gereden kilometers, is het risico op een ongeval het hoogst onder deze groep jonge bestuurders. 4 op de 10 had korter dan een jaar het rijbewijs.

De helft van de slachtoffers heeft ernstig letsel
Zowel landelijk als in Noord-Brabant heeft bijna de helft (49%) van de jonge slachtoffers ernstig letsel. Van de jonge scooterrijders hebben jaarlijks naar schatting 500 slachtoffers in Nederland hoofdletsel, waarbij het in de meeste gevallen hersenletsel betreft. Met het dragen van een helm kan veel ellende voorkomen worden.

Onoplettendheid vaker boosdoener dan snelheid of rijden onder invloed
Bij ongevallen met jonge scooterrijders is relatief vaak een auto betrokken. Bij 71 procent van alle botsingen met letsel bij de scooterrijder tot gevolg, was er sprake van een botsing met een auto. Volgens de meeste slachtoffers (85%) kon het ongeval voorkomen worden, met name door het gedrag aan te passen. Zo vinden ze dat zijzelf – maar ook andere bestuurders en dan vooral automobilisten – beter moeten opletten. Met name in situaties waarbij één van beide partijen wil afslaan, wegrijden of oversteken. Naast het gedrag spelen ook omgevingsfactoren zoals weersomstandigheden of de verkeerssituatie een belangrijke rol. De verkeersdrukte, een mankement van het voertuig, snelheid, of rijden onder invloed of lijken vooralsnog niet de grootste risicofactoren.

Stijgende cijfers duiden op een zorgelijke trend
Uit landelijke cijfers blijkt bovendien dat het aantal slachtoffers onder deze doelgroep in de afgelopen 10 jaar landelijk gestegen is met 40 procent, terwijl de aantallen in andere leeftijdsgroepen gelijk zijn gebleven. De provincie Noord-Brabant gaat voor nul verkeersslachtoffers. De specifieke aanbevelingen van VeiligheidNL ten aanzien van deze doelgroep zijn opgenomen in het Brabantse Verkeersveiligheidsplan.