Twee derde van de weggebruikers is van mening dat er in woonwijken te hard wordt gereden. De te hoge snelheid zorgt er bij veel mensen voor dat ze zich onveilig voelen. Eveneens twee derde van de ondervraagden is bereid zich te houden aan een verlaagde snelheidslimiet binnen de bebouwde kom van 30 kilometer per uur. Die snelheidslimiet staat nu op veel plekken nog op 50 kilometer per uur, maar Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil dat de limiet overal wordt verlaagd.

VVN hield een enquête onder weggebruikers naar het veiligheidsgevoel. Uit dat onderzoek blijkt dat 66 procent van de deelnemers vindt dat er binnen de bebouwde kom vaak te hard wordt gereden. Dit veroorzaakt een gevoel van onveiligheid in woonwijken. 68 procent van de ondervraagden is bereid zich aan de aangepaste snelheid binnen de bebouwde kom te houden. Meer dan de helft van de deelnemers, 54 procent, gaf dan ook aan dat met een nieuwe snelheidsnorm van 30 kilometer per uur de bebouwde kom veiliger zou worden.

Onbewust rijgedrag
Volgens het onderzoek van de VVN zijn het vaak onbewuste drijfveren die ervoor zorgen dat automobilisten zich niet aan de snelheidslimiet houden binnen de bebouwde kom. “Zo hebben automobilisten bijvoorbeeld niet door dat ze te hard rijden omdat zij haast hebben. Eén ding is zeker: In het verkeer kun je geen tijd winnen”, zegt VVN-woordvoerder Rob Stomphorst.

Strengere maatregelen
De deelnemers zijn van mening dat strenge maatregelen zoals het uitdelen van hoge boetes en het vergroten van de kans om gepakt te worden het meest effectief zouden zijn. Daarnaast denken automobilisten zelf zich beter aan de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur te houden wanneer er meer waarschuwingen komen over waar deze snelheid geldt. Zo zouden er meer borden geplaatst kunnen worden die de maximumsnelheid aangeven. Ook wanneer andere mensen zich eveneens aan de snelheidslimiet houden en wanneer de infrastructuur beter is ingericht op deze snelheidslimiet verwachten automobilisten zich beter aan de limiet te zullen houden.

VVN roept nu gemeenten op om vaart te maken met de invoering van de snelheidsnorm van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.