Automobilisten die zich herhaaldelijk schuldig maken aan grove verkeersovertredingen, moeten onder toezicht worden gesteld doordat ze verplicht een monitoringskastje in hun auto krijgen. Met zo’n apparaat kan hun rijgedrag in de gaten worden gehouden. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van het plan.

Het plan voor de invoering van een dergelijke maatregel is afkomstig van het Fonds Slachtofferhulp en heeft als doel ervoor te zorgen dat ‘verkeershufters’ direct hun rijbewijs moeten inleveren wanneer ze opnieuw de fout in gaan.

Het Fonds hoopt met deze maatregel het aantal verkeersdoden met een kwart terug te dringen. Dat betekent concreet zo’n 150 doden per jaar. Volgens het Fonds is dat nodig omdat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers de laatste jaren weer toeneemt: “Dat verkeershufters na het terugkrijgen van hun rijbewijs zonder verder toezicht het verkeer worden ingestuurd, is een slechte zaak”.