Teams van leraren en schoolleiders buigen zich momenteel over voorstellen voor het actualiseren van de onderwijsinhoud voor het primair en voortgezet onderwijs. De voorstellen zijn nu in de maak en worden in oktober aangeboden aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. Veilig Verkeer Nederland (VVN) hecht er grote waarde aan dat verkeerseducatie onderdeel blijft van het leerplan.

Verkeerseducatie vast onderdeel van het lesrooster
“Onze input en die van andere verkeersorganisaties moet eraan bijdragen dat verkeerseducatie een duidelijke en stevige plaats krijgt in de nieuwe onderwijsdoelen. Minister Cora van Nieuwenhuizen onderstreept het belang van verkeerseducatie. Voor het opleiden van (toekomstige) verkeersdeelnemers is structurele en kwalitatieve verkeerseducatie namelijk cruciaal. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, omdat verkeerseducatie hard nodig is en blijft om verkeersveilig gedrag al op jonge leeftijd aan te leren,” aldus VVN.