De Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) wil dat er heldere landelijke regels komen voor bermmonumenten waarmee verkeersslachtoffers op de plek des onheils worden herdacht. Nu kunnen gemeenten en wegbeheerders eigen regels stellen en op eigen initiatief de gedenkplekken voor verkeersslachtoffers verwijderen of verbieden. Daarbij geldt vaak het argument dat de monumenten juist de verkeersveiligheid in gevaar zouden brengen. Daarover schrijft de Telegraaf.

Een bos bloemen, een boom vol brieven of een verregende knuffel. In de bermen langs wegen in ons land staan talloze grote en kleine monumenten voor verkeersslachtoffers. Het komt geregeld voor dat gemeenten of andere wegbeheerders de monumenten na korte of langere termijn verwijderen, tot frustratie van de betrokken nabestaanden. Sommige gemeenten hanteren de regel dat een monument na bijvoorbeeld vijf jaar wordt verwijderd.

“Terwijl op hetzelfde stuk asfalt wel een groot reclamebord mag staan. Dat geeft aan dat er met twee maten gemeten wordt”, zegt VVS-voorzitter Nelly Vollebregt. De Vereniging pleit voor duidelijkheid rondom bermmonumenten door middel van duidelijke landelijke regels.

Veilig Verkeer Nederland vindt regelgeving onnodig. “Als een monument geen verkeersonveilige situaties oplevert, moet er te allen tijde plaats voor zijn. Dat moet je niet bij wet regelen. Zo’n monument draagt juist bij aan een veiliger klimaat, want je realiseert je als passant juist dat je daar moet uitkijken”, zegt een woordvoerder tegen de Telegraaf.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat in 2004 bepaald is dat gedenktekens onder voorwaarden en met toestemming van de wegbeheerder mogen worden geplaatst.