Het nieuwe kabinet heeft vandaag zijn plannen gepresenteerd. In het hoofdlijnenakkoord staat een opvallende maatregel, het nieuwe kabinet is namelijk van plan om de maximumsnelheid terug te brengen naar 130 km/uur op bepaalde snelwegen. Veilig Verkeer Nederland reageert bezorgd op het plan, omdat het aanstaande kabinet hiermee laat blijken de verkeersveiligheid niet op de eerste plaats te zetten. 

Veilig Verkeer Nederland geeft in een reactie aan te verwachten dat het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 130 km/uur een negatieve impact zal geven op de verkeersveiligheid: 

  • Grotere impact bij botsingen: Een hogere rijsnelheid leidt bij een botsing tot een grotere impact. De kans op ernstig letsel neemt daardoor toe. Bovendien is de remweg langer en hebben mensen minder tijd om snel te reageren bij 130 kilometer per uur, waardoor de kans op een ongeval toeneemt. 
  • Snelheidsverschillen: Ook te verwachten grotere snelheidsverschillen tussen weggebruikers, aangezien niet iedereen 130 km/u zal gaan rijden, vormt ernstige risico’s voor de verkeersveiligheid. 
  • Risico’s door combinatie van hogere snelheid, afleiding en alcohol/drugs: De combinatie van een hogere snelheid, toenemende afleiding achter het stuur en het gebruik van alcohol/drugs vormt een verhoogd gevaar op de weg. Deze factoren kunnen leiden tot een toename van het aantal verkeersongevallen en ernstig letsel. 

De verhoging van de maximumsnelheid levert slechts een geringe tijdswinst op voor automobilisten. Er geen significante tijd te winnen in het verkeer, terwijl de potentiële risico’s en gevaren toenemen. Tot slot, weten we niet welke invloed het verhogen van de snelheid heeft op de cijfers van het aantal verkeersdoden, maar het zal niet bijdragen aan de ambitie van 0 verkeersdoden in 2050. Dat doel raakt steeds verder uit beeld. 

Verkeersveiligheid geen prioriteit
In de gepresenteerde plannen is geen aandacht besteed aan de verkeersveiligheid, terwijl juist daar de komende jaren grote uitdagingen liggen. De PVV had in zijn verkiezingsprogramma’s al geen verkeersplannen, los van het streven om harder te mogen rijden. De NSC, BBB en VVD vonden hun plannen kennelijk niet belangrijk genoeg om op te nemen in het hoofdlijnenakkoord. Het is duidelijk dat verkeersveiligheid geen prioriteit heeft voor de nieuwe coalitie, ondanks de trend van een toename van het aantal verkeersslachtoffers de laatste vijf jaar.