De toenemende populariteit van elektrische fietsen onder jongeren brengt nieuwe zorgen met zich mee over de verkeersveiligheid. Jongerenorganisatie TeamAlert onthult alarmerende bevindingen over het risicogedrag van jongeren op e-fietsen en benadrukt de dringende behoefte aan meer bewustzijn en educatie.

Uit het onderzoek van TeamAlert blijkt dat 14% van de jongeren tussen 12 en 24 jaar nu in het bezit is van een elektrische fiets. Tegelijkertijd is het aantal ongelukken onder jongeren op e-fietsen gestegen van 4% in 2016 naar 22% in 2021, een toename van 18% (VeiligheidNL, 2022). Het onderzoek onthult zorgwekkende patronen in het gedrag van jongeren op elektrische fietsen.

Zelfoverschatting en risicogedrag
Meer dan de helft van de jongeren beschouwt de elektrische fiets als gevaarlijker dan de traditionele variant, met name vanwege de hogere snelheid. Opmerkelijk is dat zeven op de tien jonge e-fietsers toegeven recent risicovol gedrag te hebben vertoond, zoals het gebruik van de telefoon tijdens het fietsen, luisteren naar muziek, of het opvoeren van de snelheid.

Ondanks dit risicovolle gedrag, zien de meeste jongeren zichzelf als veilige deelnemers aan het verkeer, wat wijst op een vorm van zelfoverschatting die vaak voorkomt bij deze doelgroep.

Educatie en bewustzijn ontbreken
Het onderzoek wijst op een gebrek aan educatie en bewustzijn over verkeersveiligheid op elektrische fietsen. Velen hebben geen instructies ontvangen over veilig gedrag op deze fietsen, en een derde van de jongeren erkent de noodzaak van dergelijke instructies, vooral omdat het gevaarlijk kan zijn als je niet gewend bent aan de snelheid.

Jongeren pleiten zelf voor maatregelen
Jongeren suggereren oplossingen zoals betere informatievoorziening over de risico’s, intensievere controles, hogere boetes, en aanpassingen aan fietspaden. Eveneens opmerkelijk is dat meer dan de helft van hen voorstander is van het instellen van een leeftijdsgrens voor het gebruik van de elektrische fiets.

Het onderzoek benadrukt de cruciale noodzaak om jongeren bewust te maken van de risico’s van elektrisch fietsen. TeamAlert zet zich onverminderd in voor de veiligheid van jonge weggebruikers en heeft speciale trainingen ontwikkeld voor verantwoord gebruik van e-fietsen.

Over TeamAlert
TeamAlert zet zich dagelijks in om het aantal verkeersongevallen onder jongeren te verminderen door hen aan te moedigen slimme keuzes in het verkeer te maken, zodat ze altijd veilig onderweg zijn. De stichting TeamAlert heeft een panel waarmee onderzoek uitgevoerd kan worden. Het panel zorgt ervoor dat TeamAlert de binding met haar doelgroep behoudt en aansprekende acties kan ontwikkelen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. De opdrachtgevers van TeamAlert zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, decentrale overheden en bedrijven.