Om het grote aantal verkeersongevallen terug te dringen, moeten overal in Nederland dezelfde verkeersregels gelden. Daarvoor pleit de vervoersbranchevereniging RAI Vereniging. De snelheidslimiet dient in grote delen van de steden omlaag te gaan naar 30 kilometer per uur en fietsers en klein elektrisch vervoer moeten daar ruim baan krijgen, ten koste van gemotoriseerd vervoer.

Samen bezitten we in Nederland meer dan negen miljoen auto’s en ruim 23 miljoen fietsen, waarvan er al vier miljoen elektrisch zijn. Er komen verder meer en meer andere elektrische vervoermiddelen bij. Dat leidt in toenemende mate tot spanningen, stelt de RAI Vereniging. Het leidt tot een groeiend aantal verkeersdoden. Vorig jaar overleden er 745 mensen, ruim 20.000 mensen raken jaarlijks gewond door heel Nederland. Er moet dringend wat veranderen om onze steden leefbaar en veilig te houden, stelt de RAI Vereniging, de belangenorganisatie van zevenhonderd fabrikanten en importeurs van personen­auto’s, trucks, motoren, snor- en (brom)fietsen.

In het nieuwe mobiliteitsperspectief 2023-2030 dringt de branche aan op maatregelen, te beginnen bij uniforme verkeersregels: “Het is essentieel dat verkeersregels en borden zo uniform mogelijk zijn. Iedereen – van automobilist tot eigenaar van een hoverboard – weet dan beter waar hij of zij aan toe is. Dat voorkomt verwarring, gevaarlijke situaties en uiteindelijk ongelukken.”

Nu zijn de regels in elke gemeente anders, wat voor chaos en onduidelijkheid zorgt bij weggebruikers. Zo hebben op sommige plekken fietsers voorrang op rotondes, terwijl op andere plekken de auto’s juist voorrang hebben. Veilig Verkeer Nederland ergert zich hier ook al jaren aan.

RAI Vereniging pleit ervoor om de snelheidslimiet in stedelijk gebied naar 30 kilometer per uur te verlagen, wanneer er geen gescheiden rijbanen zijn. Zo worden snelheidsverschillen kleiner met minder (ernstige) ongevallen tot gevolg. Fietsers en andere compacte vervoermiddelen moeten voldoende ruimte krijgen, bijvoorbeeld door fietspaden te verbreden en uit te breiden. E-steps en andere lichte elektrische voertuigen dienen onder de juiste voorwaarden gelegaliseerd te worden.