Een fietsster die in 2015 viel, toen ze door een oliespoor van een auto reed, heeft een schadevergoeding van 65.000 euro gekregen. De vrouw uit de provincie Utrecht raakte gewond bij haar val in Rhenen. 

Ze hield aan haar val een gebroken enkel, afgescheurde enkelbanden, kneuzingen en schaafwonden over. Vanwege werkzaamheden op het fietspad moest de fietsster een stuk over de autoweg rijden. Toen ze een bocht nam, gleed haar achterwiel weg door een oliespoor. De lekkende auto was toen in geen velden of wegen meer te bekennen.

Door de opgelopen letselschade moet het Waarborgfonds Motorverkeer een schadevergoeding betalen. Ook heeft de vrouw smartengeld gekregen. In totaal gaat het om 65.000 euro.

Het slachtoffer schakelde letselschadebureau JBL&G in om haar schade te claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Toen haar zaak werd erkend, ontving ze een voorschot van 3000 euro. Een paar maanden later nog eens 10.000 euro en tot slot werd de zaak afgedaan met nóg een bedrag, van 52.000 euro.

Waarborgfonds
Het Waarborgfonds is in 1965 speciaal opgericht om slachtoffers van onbekende, doorgereden, gestolen of onverzekerde motorvoertuigen schadeloos te kunnen stellen. Vorig jaar werden 46.549 claims gemeld: 21.773 voor schade aan geparkeerde voertuigen, 18.918 claims voor wegmeubilair, 1.231 gevallen met personenschade en 4.627 meldingen in de categorie ‘overig’. Uitgesplitst naar type veroorzaker bleken 44.743 claims betrekking te hebben op doorrijders, 1.417 op onverzekerde voertuigen, 264 waren veroorzaakt door gestolen voertuigen en 105 door gemoedsbezwaarden die uit principe of geloofsovertuiging niet verzekerd zijn. Er werd vorig jaar in totaal ruim 62 miljoen euro uitgekeerd. Het fonds wordt gevormd door bijdragen van Nederlandse verzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar het Waarborgfonds

(Bron: AD)