Alle goede bedoelingen ten spijt slaan beheerders van provinciale en gemeentelijke wegen vaker hun eigen weg in met het nemen van maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daardoor ontstaat een wildgroei aan borden en belijning op wegen en fietspaden. Terwijl we uit moeten gaan van het herkenbaarheidsprincipe dat we ook wel ‘duurzaam veilig’ noemen. Dat stelt Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Weggebruikers zien nu af en toe door de bomen het bos niet meer, aldus VVN, dat pleit voor meer uniformiteit. Twintig procent van de verkeersborden is overbodig en dat komt neer op zo’n 600.000 borden. Er wordt gebruik gemaakt van zogenoemde creatieve verkeersborden, ook wel expert-borden genoemd die door wegbeheerders zelf worden bedacht. Bijvoorbeeld overstekende padden in een driehoek of verboden te blowen in een rond bord met rode rand. Een wirwar van toepassingen.

Veilig Verkeer Nederland pleit voor eenduidigheid zodat je als weggebruiker in één oogopslag ziet wat er van je wordt verwacht. Moet je nadenken of word je geconfronteerd met een onbegrijpelijk nieuw verkeersbord of ander verrassingselement, dan gaan veel mensen de fout in. Dan heeft een goedbedoelde toepassing een averechts effect. Het is altijd goed om met innovaties te komen en te blijven experimenteren wanneer dit leidt tot meer verkeersveiligheid. Het is echter van belang om de landelijke afspraken te volgen.