De veiligheid van de Nederlandse N-wegen is een belangrijk aandachtspunt, omdat er veel verkeersslachtoffers vallen. Veilig Verkeer Nederland stelde onlangs nog voor om de maximumsnelheid op deze wegen naar 60 km/uur te verlagen, maar daar wil Den Haag vooralsnog geen gehoor aan geven. Wel wordt er extra geld gestoken in het verbeteren van de verkeersveiligheid, zo’n 200 miljoen euro. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat door onderzoeksbureau Sweco in kaart laten brengen welke N-wegen het meest onveilig zijn.

Onder meer is gekeken naar het aantal dodelijke ongevallen tussen 2017 en 2021. De N322 in de Betuwe voert het lijstje van gevaarlijkste N-wegen aan. Daar vonden in die periode tien dodelijke ongevallen plaats en vielen er in totaal 49 ongevallen met slachtoffers. De N279 (Den Bosch-Eindhoven) en N209 (Hazerswoude-Rotterdam) volgen kort daarachter met beide negen dodelijke ongevallen, maar bij de N279 waren er in totaal maar liefst 87 ongevallen met slachtoffers, waardoor de N279 de meeste maatschappelijke kosten veroorzaakt door ongevallen: €22,2 miljoen.

Wordt er gekeken naar de ongevalsdichtheid (aantal ongevallen per km N-weg), dan is de N514 bij Wormerveer het onveiligst. Die weg is slechts 1,2 km lang en toch gebeurden daar in de genoemde periode twee dodelijke ongevallen en waren er in totaal zes ongelukken met slachtoffers te betreuren. De nog kortere N493 in Spijkenisse (1,1 km) staat dan op de tweede plek, met één dodelijk ongeval en 11 ongevallen met slachtoffers.

De vier onveiligste N-wegen
Sweco zocht ook uit wat het ongevalsrisico is (aantal ongevallen gecorrigeerd naar verkeersdrukte) en vervolgens is er gekeken naar dit ongevalsrisico én de eerder genoemde ongevalsdichtheid van N-wegen. Uit die combinatie komt een lijst naar voren die mogelijk het beste beeld geeft van de gevaarlijkste N-wegen van het land. Er zijn zes wegen die een hoger ongevalsrisico hebben dan ‘gewenst’, negen N-wegen die met hun ongevalsdichtheid te wensen overlaten en vier wegen die zowel op het gebied van ongevalsrisico als -dichtheid boven de gestelde grenzen zitten. Die laatste vier wegen kun je in die zin beschouwen als de gevaarlijkste N-wegen. Dat zijn de N482 (bij Sliedrecht), N514 (bij Wormerveer), N827 (bij ‘s Heerenberg) en de N991 (bij Delfzijl).

Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)