“Ineens verschijnen overal berichten dat schade veroorzaakt met een zakelijk gebruikte e-bike niet onder de AVB valt. Ik geloof daar niets van.” Dik van Velzen, programmamanager bij NIBE-SVV is duidelijk in zijn blog: “Zakelijk gebruikte e-bike valt gewoon onder de AVB.”

De afgelopen periode hebt u het bericht op vele plaatsen kunnen lezen. Bij de NOS, bij Amweb en zelfs bij de Vereende en bij het Verbond. Het standaardverhaal is de pizzakoerier die op zijn e-bike iemand aanrijdt, die daar een dwarslaesie aan overhoudt. Omdat voor een e-bike geen WAM-verzekering hoeft te worden gesloten, maar de AVB ook geen dekking zou geven, gaat het pizzabedrijf failliet. Maar klopt het verhaal ook? Het lijkt mij niet.

De crux in alle verhalen is dat schade veroorzaakt met motorrijtuigen uitgesloten is onder de AVB. Dat klopt. Maar de e-bike valt niet onder die uitsluiting, want een e-bike is geen motorrijtuig. Kijkt u maar in art. 1 onder c. van de Wegenverkeerswet. Daar vindt u de definitie van het begrip ‘motorrijtuigen’ en daarin wordt een uitzondering gemaakt voor ‘fietsen met trapondersteuning’, oftewel e-bikes.

Hoe komt het misverstand dan in de wereld? Waarschijnlijk komt dat omdat de WAM een iets andere definitie van motorrijtuig heeft. De e-bike valt wel onder die definitie. Maar juist daarom – en dat is geen toeval – is in een apart besluit bij de WAM geregeld dat voor de e-bike geen verzekeringsplicht bestaat. 

In alle AVB’s die ik ken, staat de standaarduitsluiting voor motorrijtuigen. Maar ik ken geen enkele AVB die het begrip ‘motorrijtuig’ verder specificeert. Als een AVB-verzekeraar een claim zou willen afwijzen onder verwijzing naar die motorrijtuiguitsluiting, moet hij wel waarmaken dat een e-bike een motorrijtuig is. Met de definitie van de Wegenverkeerswet in de hand valt dat niet vol te houden. De verzekeraar kan zich ook moeilijk beroepen op die iets ruimere definitie van de WAM, juist omdat diezelfde WAM op een andere manier die e-bikes uitzondert. En als er al ruimte voor twijfel zou zijn (wat ik niet geloof), dan geldt natuurlijk de voor de klant meest gunstige uitleg. Anders had de verzekeraar zijn voorwaarden maar begrijpelijker moeten maken.

Overigens: méér dan 50 jaar geleden maakten AVB-verzekeraars en WAM-verzekeraars al de afspraak dat de dekking van beide verzekeringen naadloos op elkaar zou moeten aansluiten. Volgens mij is ook die afspraak nooit gewijzigd.

(Bron: NIBE-SVV)