Mensen zijn heel goed in het voorspellen van elkaars gedrag en daar goed op reageren. Machines kunnen dat niet. Daar verandering in brengen, is de opdracht van een nieuw consortium van kennisinstellingen, overheidsinstanties en het bedrijfsleven onder leiding van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Dat meldt AG Connect.

Het consortium kreeg gisteren een startimpuls van 4 miljoen euro in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Het doel is de maatschappij weer de leidende rol te geven bij de snelle ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie en ‘slimme’ voertuigen.

De afgelopen jaren werd er steeds vanuit gegaan dat autonome voertuigen het verkeer veiliger zouden maken. Computers maken immers uit zichzelf geen verkeersovertredingen en volgen de regels nauwgezet. Ze vallen niet in slaap, worden ook niet dronken of  raken afgeleid door appen, de audio of het zoeken naar het ‘pepermuntje in het dashboardkastje’.

Maar autonome voertuigen blijken in de praktijk van het dagelijks verkeer helemaal niet zo goed mee te kunnen komen als gedacht. Mensen zijn veel beter dan de kunstmatige systemen in staat om snel veilige reacties te bedenken in verwarrende situaties die niet zo in regels zijn vastgelegd.

Mens is uitgangspunt
Het consortium wil dat probleem aanpakken door meer te kijken naar hoe het menselijk brein komt tot zulke besluiten in complexe situaties, bijvoorbeeld in binnensteden. Daarbij worden inzichten betrokken uit de neurowetenschappen en de psychologie. Maar in het consortium doen ook de opstellers van nieuwe wet- en regelgeving mee die input kunnen leveren aan het onderzoek of gelijk met de inzichten aan de slag kunnen.

Sander Bohté, leider van het consortium en senior onderzoeker in de machinelearninggroep van het CWI: “Wij geloven sterk dat de maatschappelijke behoeften de drijvende kracht moeten zijn in deze vergaande ontwikkelingen met AI, in plaats van andersom.”

Aan het consortium doen mee: Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Radboud Universiteit, Donders Institute, TNO, Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universiteit Delft, Universiteit van Amsterdam, NLR, IMEC, 2getthere, Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Veilig Verkeer Nederland VVN, AI in motion, NXP Semiconductors, RDW, Luchtverkeersleiding Nederland LVNL, Thales, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Rijkswaterstaat.

(Bron: AG Connect)