Verschot

De kosten van derden, die in verband met de vaststelling van de schade en aansprakelijkheid door de benadeelde moeten worden ingeschakeld.

Onder verschotten vallen de kosten voor het opvragen van een proces-verbaal, van het opvragen van het medisch dossier en de kosten van de inschakeling van de medisch adviseur