Verweerder

De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als verweerder of gedaagde. De eiser is de wederpartij, die het initiatief tot de gerechtelijke procedure heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de verweerder.

Meer weten over rechtspraak? Kijk op rechtspraak.nl.