Verzekeraar

Een verzekeringsmaatschappij die vanwege dekking van een verzekeringspolis een schadeclaim behandelt in een letselschaderegeling.

De in Nederland werkzame verzekeraars zijn lid van het Verbond van Verzekeraars.