Na een aantal coronajaren met minder schades, steeg het aantal binnengekomen claims bij het Waarborgfonds Motorverkeer vorig jaar weer: van 41.032 meldingen in boekjaar 2021 tot 43.888 in 2022. Dit aantal ligt nog wel lager dan vóór de coronapandemie. Het aantal binnengekomen letselschades steeg vorig jaar harder dan andere soorten schade, met 14,4%.

Het Waarborgfonds is er voor mensen die schade lijden door een onverzekerd of onbekend motorvoertuig. Het Waarborgfonds behandelt vier soorten schades: wegmeubilair, parkeerschades, overige materiële schades en letselschades.

Vooral het aantal ingediende claims voor letselschade (+14,4%), parkeerschade (+5,9%) en wegmeubilair (+4,4%) nam toe.

In totaal keerde het Waarborgfonds in 2022 voor € 68,1 miljoen uit, op basis van artikel 25 van de Wam. In 2021 was dat € 61,1 miljoen. De gemiddelde schadelast per letselschadezaak verschilde niet veel van een jaar eerder: € 15.052 (schadejaar 2021: € 15.106).