Het Verbond van Verzekeraars ondertekent vandaag, samen met 41 andere publieke en private partijen, het ADAS-convenant. Met als belangrijkste doel: het veilig gebruik van veilige Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) in de komende drie jaar met twintig procent te verhogen.

Voertuigen worden in toenemende mate uitgerust met ADAS. “Echter, het verband tussen het gebruik van rijhulpsystemen en een afname van het aantal ongevallen is op dit moment onvoldoende helder”, aldus algemeen directeur Richard Weurding.

Op dit moment zijn er heel veel ADAS-systemen op de markt, maar volgens het Verbond is onduidelijk of al deze systemen daadwerkelijk bijdragen aan de veiligheid. Er zijn rijhulpsystemen die niet zoveel doen voor de veiligheid, daarom willen de verzekeraars vooral inzetten op de systemen die verkeersveiligheid echt verbeteren en zorgen dat het kaf van het koren wordt gescheiden.

Acties Verbond
Alle partijen die het convenant ondertekenen (de ‘ADAS Alliantie’) hebben een eigen uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld. Zo ook verzekeraars. Het Verbond wil onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop rijhulpsystemen in de praktijk bijdragen aan het voorkomen van ongevallen en/of het verminderen van (letsel)schade.

Daarnaast gaat het Verbond samen met andere brancheverenigingen zoals BOVAG, RAI en FOCWA de haalbaarheid onderzoeken van het invoeren van een certificeringsregeling voor fabrieks- en aftermarket rijhulpsystemen.

De kracht van de ADAS Alliantie
Volgens Weurding kunnen er door deze samenwerking betere afspraken met meer vaart worden gemaakt. Het Verbond hoopt dat er een omslag plaats gaat vinden naar het gebruik van systemen die daadwerkelijk het verschil maken. Dit zorgt uiteindelijk voor meer impact waar de verkeersveiligheid echt mee wordt geholpen.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)