Op 15 december 2023 heeft de Tuchtraad Financiële Dienstverlening uitspraak gedaan in een klacht die een verkeersslachtoffer heeft ingediend tegen Allianz. Daarover schrijft Arslan & Ersoy Advocaten, die het slachtoffer bijstaat. “Deze zaak heeft belangrijke tekortkomingen aan het licht gebracht in de manier waarop Allianz de behandeling van schadeclaims na een verkeersongeval heeft uitgevoerd,” aldus het advocatenkantoor.

Het gaat daarbij vooral om de door Allianz als ‘low-impact’ aangemerkte verkeersongevallen. De Tuchtraad oordeelt dat Allianz door haar handelen de goede naam van het verzekeringsbedrijf en het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak heeft geschaad en verklaart de klacht gegrond. De Tuchtraad legt Allianz de maatregel van een waarschuwing op en zal over een jaar informatie inwinnen om te zien of er aanleiding is voor ambtshalve onderzoek.

Lees de uitspraak van de Tuchtraad hier.

De zaak draait om een verkeersongeval waarbij het slachtoffer als bijrijder betrokken was. Allianz erkende aansprakelijkheid, maar de kwestie van bevoorschotting werd anderhalf jaar lang genegeerd, ondanks herhaalde verzoeken van de belangenbehartiger van het slachtoffer. Deze vertraging heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de afwikkeling van de schade en heeft uiteindelijk geresulteerd in een deelgeschilprocedure bij de rechtbank. Een dag voor de zitting was Allianz alsnog bereid om een schikking aan te gaan, waardoor de deelgeschilprocedure van tafel was. Wel heeft deze kwestie een zodanig nare smaak bij het slachtoffer achtergelaten dat zij ook na het afwikkelen van de kwestie de klacht uiteindelijk heeft doorgezet tot aan de Tuchtraad Financiële Dienstverlening.

Druk om regelingsvoorstel te accepteren
De Tuchtraad neemt het Allianz kwalijk dat zij al snel na erkenning van aansprakelijkheid, op basis van beperkte informatie, een regelingsvoorstel heeft gedaan, waarbij zij heeft aangegeven dat als het voorstel niet akkoord wordt bevonden, er nader onderzoek zou worden verricht naar de claim. Hierbij heeft zij nagelaten om duidelijk te maken dat cliënte in afwachting van de resultaten van dit onderzoek recht had op een voorschot. Allianz heeft ook niet meer gereageerd op het verzoek van de advocaat van het slachtoffer om een voorschot te verstrekken. Bij opvolgende verzoeken om bevoorschotting heeft de advocaat Allianz uitdrukkelijk gewezen op de verplichting tot verstrekking ervan volgens gedragsregel 7 van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Ook op deze verzoeken heeft Allianz echter niet gereageerd.

Strikt beleid bij low-impact aanrijdingen
Tijdens de zitting bij de Tuchtraad heeft Allianz het uitblijven van bevoorschotting verklaard door het feit dat zij een “strikt beleid heeft gevoerd bij low-impact aanrijdingen” en dat dit beleid is toegepast. Allianz heeft tijdens de zitting erkend dat het niet juist is geweest dat zij bij het doen van een regelingsvoorstel heeft aangekondigd vervolgonderzoek te zullen verrichten bij het niet aanvaarden van het voorstel, zonder dat zij daarbij heeft vermeld dat cliënte gedurende de discussie recht had op een voorschot. Hoewel Allianz heeft toegezegd een en ander intern te zullen bespreken, is de Tuchtraad hiervan niet overtuigd en houdt de Tuchtraad rekening met het feit dat deze zaak niet op zichzelf staat en dat soortgelijke kwesties vaker voorkomen. Evenmin is de Tuchtraad ervan overtuigd dat het beleid van Allianz met betrekking tot klachtbehandelingen en bij low-impact aanrijdingen inmiddels afdoende is verbeterd.

Waarschuwing
Omdat Allianz verbetering heeft beloofd houdt de Tuchtraad het in deze kwestie bij een officiële waarschuwing, maar de Tuchtraad zal een jaar na deze uitspraak informatie bij Allianz inwinnen over de schadebehandeling bij low-impact aanrijdingen en over de klachtbehandeling. Op basis van de verkregen informatie zal de Tuchtraad beoordelen of hij aanleiding ziet voor ambtshalve onderzoek.