Verzekeraars maken forse premieverhogingen bekend van hun WA-verzekeringen voor motorrijtuigen.

Allianz verhoogt de WA-premie motorrijtuigen per 1 maart met 8,5 procent. De cascopremie gaat omhoog met drie procent. “We zien in onze portefeuille voor motorvoertuigen nog steeds een stijgende schadelast door meer schadeclaims, hogere schadeherstelkosten en toenemende (buitengerechtelijke) kosten bij letselschades,” aldus het concern. “De algemene ontwikkeling van de schadelast en de verwachte stijging hiervan door de nieuwe Wet Vergoeding Affectieschade per 1 januari, houden wij nauwlettend in de gaten. Waar nodig zullen wij hierop anticiperen.”

Avéro Achmea verhoogt de WA-premie Motorrijtuigen met vijftien procent. Dit in verband met de sterk gestegen schadelast. De premieverhoging wordt genoemd in een brief van Aon aan een klant over zijn zakelijke verzekeringen. De makelaar constateert in de brief dat de verhoging marktconform is. “Wij zien deze tendens in de hele verzekeringsmarkt.”