Volgens een vandaag gepubliceerd bericht van advocatenvereniging ASP moeten letselschadeslachtoffers in veel gevallen zeer lang wachten op o.a. de uitbetaling van voorschotten en reacties op toegezonden brieven.  

Noodklok
De vereniging luidde in het consumentenprogramma Radar (AVRO-TROS) van 25 maart jongstleden, waarin werd gesteld dat verzekeraars stelselmatig de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) schenden, de noodklok. Dat was niet voor de eerste keer. In 2017 maakte de ASP melding van het feit dat claims ‘op onjuiste gronden afgewezen worden’ en ‘de afwikkeling van dossiers door verzekeraars wordt getraineerd’. Actualiteitenprogramma EénVandaag deed daarop onderzoek onder letselschadeadvocaten. De ASP pleit sindsdien voor een wettelijke verankering van de GBL en sancties voor verzekeraars die zich er niet aan houden.

Onnodige kostenverhogingen
Volgens het Verbond van Verzekeraars is normering de oplossing voor het probleem. De ASP is het hier niet mee eens: “het probleem is niet de inhoudelijke discussie over de schadeposten, maar het feit dat er nu in veel gevallen juist géén discussie plaatsvindt, omdat er te weinig personeel bij verzekeraars is. Dit betekent dat er überhaupt niet gereageerd wordt op onder andere ingediende claims en schadeposten. Slachtoffers zijn hiervan de dupe en het vele malen moeten aanmanen en sommeren leidt tot onnodige kostenverhogingen.”

Volledige schade moet vergoed worden
De ASP vindt dat normeren losstaat van de discussie en hier geen oplossing voor zal bieden. “Normeren is voor verzekeraars een welkome uitkomst. De verzekeraars kunnen de uit te betalen schade dan namelijk (mede) bepalen. Dit staat echter haaks op de Nederlandse wet, waarin beschreven staat als uitgangspunt dat een slachtoffer zijn volledige schade vergoed moet krijgen. Als een verzekeraar slechts een normbedrag betaalbaar wil stellen, betekent dat dan dat het slachtoffer vervolgens ook nog bij de veroorzaker van het ongeval zelf moet aankloppen voor het restant? Heel veel schadeposten zijn niet te normeren.”