Een letselschadebureau uit Nijmegen komt er bij verzekeraars Nationale-Nederlanden en ABN-AMRO Verzekeringen niet meer in. De verzekeraars besloten alle contacten met het bureau te verbreken nadat de belangenbehartiger herhaaldelijk ontoelaatbaar gedrag vertoonde. Het expertisebureau spande een kort geding aan, maar de rechter stelde de verzekeraars in het gelijk.

Een schadebehandelaar heeft namens gedupeerden contact met verzekeraars. Bij die contacten is aan de zijde van (een medewerker van) het letselschadebureau sprake geweest van verbaal ontoelaatbaar gedrag, meer in het bijzonder: schreeuwen, intimideren, vloeken, discrimineren en belediging van medewerkers van de verzekeraars en hun naasten.

Verzekeraars hebben er als goed werkgever belang bij dat haar werknemers in de contacten met de belangenbehartigers van gedupeerden worden gevrijwaard van onaanvaardbare bejegeningen. De door het bureau gedaagde verzekeraars hebben daarom, zoals door hen ook al eerder aangekondigd, in redelijkheid kunnen besluiten om de zakelijke contacten met het bureau onherroepelijk te verbreken, aldus de rechtbank Den Haag. Dit besluit is niet in strijd met het bepaalde in de Gedragscode Behandeling Letselschade. Niet aannemelijk dat, mocht het daar ter beoordeling worden voorgelegd, de bodemrechter anders zal oordelen.

De vordering de verzekeraars te gebieden de communicatie met het letselschadebureau te hervatten wordt afgewezen.