Bestuurders gaan veiliger rijden als ze een autoverzekering hebben die hun feedback geeft over hun rijstijl. De deelnemers zijn minder vaak betrokken bij verkeersongevallen en hebben minder schades dan mensen met een ‘gewone’ autoverzekering. De premiekorting die de verzekeraar verstrekt, wordt gecompenseerd met het dalen van de schades. Dat blijkt uit een analyse van gegevens van de ANWB Veilig Rijden Verzekering.

Schommeling in rijgedrag
Er zit een zekere fluctuatie in het rijgedrag. Zodra nieuwe klanten de verzekering hebben, verbetert de rijscore en dus het rijgedrag. Na verloop van enige tijd is men gewend aan de feedback, verslapt de aandacht en het rijgedrag gaat achteruit. Maar als de klanten eenmaal merken dat hun korting afneemt door de slechtere rijscore, dan herstelt het rijgedrag zich weer naar een beter niveau.

Met jongere auto’s wordt veiliger gereden dan met oudere auto’s. De hypothese is dat bezitters van een nieuwe(re) auto er zuiniger mee omgaan en er dus veiliger mee rijden. 

Gemiddeld 1.000 km per maand
In het gemiddelde rijgedrag van de verzekerden is typisch woon-werkverkeergedrag zichtbaar. Door de week zijn er pieken in aantal ritten in de ochtend- en avondspits. Gedurende het weekend worden de meeste ritten tussen 10.00 en 16.00 uur afgelegd. Gemiddeld rijden verzekerden zo’n 1.000 kilometer per maand. 

Problemen infrastructuur
De enorme ‘berg’ aan data brengt ook problemen in de infrastructuur aan het licht. Op sommige plekken staan snelheidsborden zodanig dat de bestuurder van een auto niet genoeg tijd heeft om zijn snelheid aan te passen. Dat leidt tot een slechtere rijscore door te hard rijden waar de klant niets aan kan doen. Een voorbeeld hiervan is de A4 bij Schiphol. 

Regionale verschillen
Ook het rijgedrag per regio verschilt. Zo is het rijgedrag van verzekerden die woonachtig zijn in Flevoland behoorlijk anders dan die van verzekerden woonachtig in Utrecht. Verzekerden uit Almere rijden, gebaseerd op de data, het meest onveilig, terwijl in Enschede wonende verzekerden de veiligste rijders zijn. In het algemeen is er  een scheiding tussen Oost- en West-Nederland. Verder valt op dat in stedelijke gebieden beter wordt gescoord op snelheid ten opzichte van niet-stedelijke gebieden. Daar tegenover ziet de ANWB juist in de stedelijke gebieden slechtere scores op bochten en remmen.

Hoe werkt het?
De verzekering werkt als volgt. ANWB verzamelt – na toestemming van de polishouder – data over het rijgedrag en geeft op basis daarvan een rijscore. Een verzekerde krijgt elke tien dagen inzicht in zijn rijgedrag via een app. Ook geeft de ANWB tips om veiliger te rijden. Elk kwartaal bepaalt het rijgedrag of een verzekerde extra korting krijgt of een deel van de korting moet inleveren. Ook start elk kwartaal een nieuwe cyclus zodat de verzekerde zijn gedrag kan verbeteren. 

Het rijgedrag wordt bekeken aan de hand van vier factoren: remmen, snelheid, bochten en acceleratie.  Dat gedrag wordt gevolgd met een app op de mobiele telefoon (vroeger een dongel). Om zeker te zijn dat alleen de rijdata van het verzekerde voertuig wordt gemeten, zet de verzekerde in zijn eigen auto een kleine bluetoothzender.

Feiten (op basis van de analyse 2016 t/m 2019)

  • 1,2 miljard gereden kilometers
  • Bijna 50.000 polissen
  • 75 % van de klanten zijn beloond voor hun rijgedrag
  • 1,5 % van de klanten ontving een waarschuwing voor extra gevaarlijk rijden. Bijvoorbeeld meer dan 50 km per uur te hard.

De ervaringen van de klanten van de verzekering zijn overwegend positief. De ANWB is van mening dat deze verzekering – die rijgedrag beloont – een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. 

Lees meer over het Veilig Rijden Rapport 2019

(Bron: ANWB)