Zorgverzekeraars kunnen aanspraak maken op een zogeheten catastroferegeling van de overheid, mochten ze veel financiële schade oplopen door de coronacrisis. Momenteel ligt de drempel voor extra kosten door de crisis op ongeveer één miljard euro. Daarboven krijgen verzekeraars, tot een bepaald plafond, de schade vergoed. De hoogte van het crisisbedrag is afhankelijk van het aantal verzekerden en de premiegelden die een zorgverzekeraar normaal ontvangt, blijkt uit de regeling. Het kan uiteindelijk gaan om vele honderden miljoenen.

Twee grote zorgverzekeraars, CZ en Menzis, luiden maandag de noodklok bij de presentatie van hun cijfers. “De financiële effecten van deze crisis zullen ongetwijfeld groot zijn”, voorspelt CZ in het jaarverslag. En Menzis meldt: “Het coronavirus heeft een enorme klap gegeven op de beurzen. De beleggingsresultaten van 2019 zijn dus binnen een paar maanden alweer verdwenen.” Beide verzekeraars maken daarbij melding van het bestaan van de catastroferegeling. Via die regeling kunnen zorgverzekeraars op verzoek ‘een extra bijdrage’ krijgen als de zorgkosten door een catastrofe – een natuurramp, pandemie of een kernexplosie – aanzienlijk hoger zijn dan vooraf verwacht.

Volgens VWS wordt de regeling gefinancierd met inkomensafhankelijke bijdragen die burgers betalen via loon of uitkering, en met rijksbijdragen. “De catastroferegeling wordt momenteel verder uitgewerkt”, aldus een woordvoerder.

Zorgverzekeraars Nederland laat weten dat zij op dit moment geen gesprekken voeren namens hun leden om aanspraak te maken op de catastroferegeling. Een zegsman van Menzis spreekt van een mogelijk scenario “waar we niet op vooruit willen lopen”. Ook de woordvoerder van CZ kan nog niet de vraag beantwoorden of de regeling moet worden aangesproken. “Maar als de situatie zou ontstaan dat het zo hoog oploopt, dan bestaat de mogelijkheid om er een beroep op te doen.”