In de letselschadebranche is met verbazing gereageerd op de benoeming van SRK-bestuurder Peter Leermakers als commissaris bij Nh1816 Verzekeringen. Leermakers is CEO van belangenbehartigers SRK Rechtsbijstand, Pals Letselschade en BSA Schaderegeling. Deze partijen staan op dossierniveau tegenover Nh1816 bij het verhalen van letselschadevergoedingen ten behoeve van hun cliënten. Diverse professionals uit de letselschadebranche geven aan dat de benoeming een schijn van belangenverstrengeling met zich meebrengt.

Advocaat en ASP-secretaris Edwin Bosch noemt de benoeming “niet verstandig”. Op LinkedIn geeft hij aan: “Een beleidsbepaler bij een belangenbehartiger die toezichthouder wordt bij een schadeverzekeraar? Treden SRK Rechtsbijstand en Pals Letselschade in de toekomst net zo hard op tegen deze verzekeraar als in het verleden? Volgens mij heb je de schijn tegen. Ik zou me kunnen voorstellen dat een verzekerde van SRK Rechtsbijstand of cliënt van Pals Letselschade met Nh1816 Verzekeringen als tegenpartij zich hier niet prettig bij voelt.”

Er zijn meer uitgesproken negatieve reacties. Onder meer Roelof Radstaake, expert bij Claimshulp, reageert afwijzend: “Als letselschadebehandelaar moet je hard kunnen onderhandelen voor je klant. Hoe kun je de belangen van benadeelden goed behartigen als je mogelijk beleidsbepaler bent van je eigen tegenstander?” De standpunten van Bosch en Radstaake worden door verschillende belangenbehartigers onderschreven. Een aantal mensen van verzekeraars reageert voorzichtiger en kwalificeert de benoeming van Leermakers bij Nh1816 Verzekeringen als “bijzonder”.

Reactie Nh1816 Verzekeringen
Directievoorzitter Lex Verrel licht de benoeming van Leermakers toe: “Nh1816 Verzekeringen heeft met Peter Leermakers een commissaris aangesteld die als verzekeringsprofessional een ruime ervaring heeft in het besturen van en toezicht houden op kleinere en middelgrote financiële bedrijven. Hij is om die redenen meermaals getoetst door DNB op deskundigheid, ervaring en integriteit. Nh1816 is dan ook verheugd dat hij het commissarissenteam komt versterken.

Zijn huidige functie als CEO van een juridische dienstverlener staat hierbij het goed functioneren als toezichthouder op het beleid van de Nh1816 niet in de weg. Zeker als het gaat over het letselschadebeleid zal zijn inbreng waardevol zijn. Peter Leermakers is overigens niet de eerste en zeker niet de laatste bestuurder van een juridische dienstverlener, die een toezichthoudende functie in onze branche bekleed.

Wij zijn er van overtuigd dat Peter Leermakers als onafhankelijk toezichthouder een belangrijke positieve bijdrage zal hebben in de verdere groei en professionalisering van ons snel groeiend bedrijf.”

Reactie Peter Leermakers
Peter Leermakers laat weten: “Geen enkel onderdeel van de SRK Groep heeft een klantrelatie met Nh1816. In incidentele gevallen is Nh1816 als aansprakelijkheidsverzekeraar de wederpartij. De juristen/advocaten van (onderdelen van) SRK Groep zijn als geen ander gewend om namens hun klanten de degens met (schade-, levens- en pensioen)verzekeraars te kruisen. 

Al meer dan 50 jaar bemoeit de SRK-directie zich niet met inhoud van de (individuele) dossiers en al helemaal niet met de betrokken wederpartij. Nh1816 kan op geen enkele wijze invloed uitoefenen op de dossierbehandeling bij (onderdelen van) SRK Groep. De juristen en advocaten van (onderdelen van) de SRK Groep hoeven met geen enkel ander belang dan het klantbelang rekening te houden en zijn volledig vrij om onafhankelijk en professioneel hun werk te kunnen doen, ongeacht de wederpartij.”