Een aantal brandweermannen van het korps Ter Apel heeft ontslag genomen, omdat er onduidelijkheid is over wat de ongevallenverzekering van de brandweer dekt. Ook de korpschef heeft zijn ontslag ingediend.

‘Er is wel een ongevallendekking, maar die keert niet uit als je vanwege het werk, door bijvoorbeeld zware omstandigheden, een hersenbloeding of hartinfarct krijgt’, vertelt korpschef Peter Erdman.

Hij legt uit dat brandweermannen ‘soms wel drie keer per nacht naar een zware klus moeten’. 

Aanleiding
Een ongeval van anderhalf jaar geleden is de aanleiding voor de onrust. Een brandweerman raakte gewond bij bluswerkzaamheden. De verwondingen ontstonden binnenin het lichaam en dat vergoedt de verzekering niet.

De Veiligheidsregio Groningen kijkt nu of er een uitzondering gemaakt kan worden via een zogenaamde hardheidsclausule, maar daar is nog geen beslissing over genomen.

‘De sfeer is dan ook geladen en emotioneel bij het korps in Ter Apel’, vertelt de korpschef. ‘We zijn er nog steeds van overtuigd dat we met elkaar moeten uitrukken, maar er zijn mensen die gezegd hebben dat ze het nu even niet meer willen doen. Ze hebben daarom ook ontslag genomen.’

Directeur Wilma Mansveld van de Veiligheidsregio betreurt de situatie. Ook vindt ze het jammer dat de brandweerman al anderhalf jaar wacht op duidelijkheid: ‘Elke dag is een dag te lang, maar tegelijkertijd gaan we niet sneller dan we dingen uit kunnen zoeken. Ik hoop dat het niet meer zo lang duurt. Zeker geen anderhalf jaar meer’, verzekert ze.

Verbazing in de politiek
De onrust kwam deze week aan het licht naar aanleiding van vragen van de VVD Westerwolde. Zij kregen signalen over de problemen binnen het brandweerkorps Ter Apel.

Burgemeester Jaap Velema zei hierop dat hij het dossier ‘al sinds zijn aantreden kent’ en erop heeft aangedrongen om snel duidelijkheid te geven.

Raads- en commissieleden reageren geschokt op de kwestie en vinden het niet kunnen. ‘Hoe kan het nou dat een brandweerman, die onderweg is naar een ongeluk, niet goed verzekerd blijkt te zijn?’, vraagt Herma Hemmen van het CDA zich af.

‘Ik heb er grote moeite mee dat brandweermannen zich moeten afvragen of ze wel of niet naar binnen moeten als er ergens brand is’, zegt vragensteller Richard ter Veen van de VVD.

De toekomst
De Veiligheidsregio is druk bezig om het euvel op te lossen en duidelijkheid te geven over de dekking. Zo wordt er gekeken naar een nieuwe cao. ‘Als we een eigen brandweer-cao krijgen hoop ik dat we het voor alle brandweermensen kunnen regelen. Tot die tijd zit iemand in Ter Apel stevig te balen dat dit nu nog zo complex is’, vertelt Mansveld. 

De korpschef is blij dat Mansveld bezig is, maar ‘het komt wel anderhalf jaar te laat’, zo zegt hij. De situatie blijft hem frustreren: ‘Zo is het niet werkbaar. Het is een heel belangrijk issue en er moet wat geregeld worden.’ 

Erdman neemt nog even de tijd om zich te beraden over het besluit om ontslag te nemen, ook op aandringen van de burgemeester.

(Bron: RTV Noord)

Update 29-11-2019 20.32 uur:
Brandweermensen in de provincie Groningen kunnen voortaan bij letsel toch een vergoeding krijgen als de collectieve ongevallenverzekering niets uitkeert.

Dit doordat het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen nieuwe spelregels heeft opgenomen in de zogenoemde hardheidsclausule.

Aanleiding om dit te doen is het feit dat die collectieve ongevallenverzekering niet in alle gevallen uitkeert als een brandweerman tijdens het uitoefenen van zijn functie letsel oploopt.

De leden van het korps in Ter Apel vernamen dat toen een van hen letsel opliep maar geen afdoende vergoeding kreeg. ,,We hadden al een hardheidsclausule voor het geval de verzekering niet uitkeert”, zegt woordvoerder Mark Dijkhuis van de Veiligheidsregio Groningen. „Maar die clausule bleek niet afdoende en daarom zijn daarin nieuwe spelregels opgenomen, we noemen die het afwegingskader.’’

De mate van invaliditeit
Bij die nieuwe spelregels gaat het met name om verschillende voorwaarden en afwegingen op basis waarvan een vergoeding uitgekeerd kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mate van invaliditeit als daar sprake van is. Ook wordt bekeken in hoeverre het letsel tijdens de uitoefening van de functie is opgelopen, onder welke omstandigheden de betrokkene moest werken en in hoeverre er sprake is van inkomstenderving.

,,In alle gevallen is er sprake van maatwerk en worden er uiteraard medici bij betrokken’’, zegt Dijkhuis. ,,Op basis van hun bevindingen en de voorwaarden en afwegingen in de hardheidsclausule wordt bepaald of een vergoeding wordt uitgekeerd en hoe hoog die is.’’

Fysieke problemen
De woordvoerder benadrukt dat brandweermensen zelf ook de taak hebben om te melden als ze bijvoorbeeld fysieke problemen hebben die de kans op het krijgen van letsel vergroten. ,,In zo’n geval is het niet verstandig mee te doen bij een inzet van hun post. Ook daar wordt naar gekeken.’’

Dijkhuis zegt dat de clausule geldt voor de 750 brandweervrijwilligers in de provincie, de beroepsblussers in de stad Groningen en ander personeel van de veiligheidsregio. De ploegchefs zijn deze week van de clausule op de hoogte gebracht en de brandweermensen worden op speciale bijeenkomsten geïnformeerd.

Chef Peter Erdman van de post Ter Apel kan nog niet reageren op de nieuwe spelregels. ,,Ik kon niet bij de presentatie zijn en moet de tekst nog doornemen. Ik hoop dat er snel informatiebijeenkomsten komen die onze leden duidelijkheid geven.’’