Om duidelijkheid te krijgen over de botsingsimpact van een verkeersongeval wordt in letselschadezaken soms een Delta v onderzoek gedaan. Dit is een natuurkundig onderzoek waarbij de snelheidsverandering (Delta v betekent letterlijk ‘verandering in snelheid’) van het betrokken voertuig wordt berekend. Als sprake is van een geringe botsingssnelheid wordt gesproken van een lage Delta v.

Door mr. Marinda Krijgsman en mr. Bianca Willemsen

Een aansprakelijke verzekeraar kan opdracht geven tot het verrichten van een Delta v onderzoek, om te kunnen beoordelen of het aannemelijk is dat er letsel is ontstaan als gevolg van een ongeval. Dit gebeurt vooral in letselschadezaken waarbij whiplashgerelateerde klachten zijn ontstaan en sprake is geweest van een aanrijding met lage snelheid of weinig schade.

Onderzoek wijst echter uit dat de Delta v wel gebruikt zou kunnen worden voor een eerste inschatting van de kans op whiplashgerelateerde klachten, maar dat ook veel andere factoren invloed hebben. Het gaat om zowel voertuiggebonden (bijvoorbeeld stoel- en hoofdsteuntype) als mensgebonden factoren (bijvoorbeeld eerdere nekklachten). Het is niet mogelijk een grens te trekken voor een bepaalde Delta v waarboven wel en waaronder geen reële kans zou bestaan op whiplash gerelateerde klachten.

Niet doorslaggevend
Ook in de rechtspraak wordt geoordeeld dat de botsingsimpact weliswaar als relevante factor mag worden beschouwd, maar zeker niet doorslaggevend is. In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 23 januari 2018 stelde de verzekeraar zich op het standpunt dat een Delta v lager dan 10 km/u geen whiplashachtige klachten kan hebben veroorzaakt. Het hof oordeelt dat een geringe Delta v op zichzelf niet in de weg staat aan het aannemen van causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Hierbij kan het hof wel besluiten tot aanvullend onderzoek, door bijvoorbeeld een deskundigenoordeel aan te vragen. De deskundige doet onder meer onderzoek naar het (voort)bestaan en de omvang van de klachten en het causaal verband tussen deze klachten en ongeval.

Een lage Delta v is op zichzelf dus geen grond om het causaal verband tussen de klachten en het ongeval te ontkennen. Er zijn veel meer factoren die hierin een rol spelen. Al deze factoren en omstandigheden moeten worden meegenomen in de beoordeling van het causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Het bestaan van het causaal verband moet door het slachtoffer worden bewezen. Aan deze bewijslast mogen door de verzekeraar niet te hoge eisen worden gesteld. Een goed opgebouwd dossier is bij het aantonen van het causaal verband tussen de klachten en beperkingen en het ongeval belangrijk. 

(Bron: Letselschade.com)