Dertien rechtsbijstandverzekeraars en -uitvoerders zijn vorig jaar op verzoek van het Verbond van Verzekeraars getoetst op de naleving van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand door Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Daaruit blijkt dat drie partijen, die samen circa vijf procent marktaandeel vertegenwoordigen, niet helemaal voldeden aan de kwaliteitscode. Inmiddels hebben deze drie partijen verbeteringen uitgevoerd, waardoor ze volgens Stv nu wel voldoen aan de code.

De Kwaliteitscode Rechtsbijstand is bindende zelfregulering voor alle rechtsbijstandverzekeraars en -uitvoerders die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars. In deze code is vastgelegd welke verplichtingen een rechtsbijstandverzekeraar- of uitvoerder heeft tegenover zijn klant en wat een klant mag verwachten als hij een beroep doet. De partijen zijn getoetst aan de hand van de onderdelen klachtenprocedure, geschillenregeling, keuze rechtshulpverlener, opleidingsplan, dienstverlening en kwaliteitsborging.

Drie rechtsbijstandverzekeraars onvoldoende
De naleving van de eisen over de klachtenprocedure en het opleidingsplan is bij alle rechtsbijstandverzekeraars en -uitvoerders op orde. Drie partijen, die samen ongeveer vijf procent marktaandeel vertegenwoordigen, haalden een onvoldoende op één of meerdere onderdelen. Stv kon bij twee partijen op de website geen informatie vinden over de geschillenregeling, bij twee partijen werden klanten onvoldoende gewezen op het recht op vrije keuze rechtshulpverlener en één partij voldeed niet aan de criteria rondom dienstverlening en kwaliteitsborging.

Verbeteringen zijn doorgevoerd
Naar aanleiding van de bevindingen van Stv hebben de drie partijen verbeteringen doorgevoerd. “De drie partijen hebben actie ondernomen en hebben vervolgens voldoende aangetoond dat ze nu wel aan de kwaliteitscode voldoen”, aldus Ron van Kesteren, directeur van Stv. “Het is goed om te zien dat onze toetsing zo snel tot verbetering leidt.”

Deelnemers
Aan de audit deden mee: Anker Rechtshulp B.V., ARAG Rechtsbijstand, DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., Klaverblad Rechtsbijstand Stichting, LegalShared B.V., Nederlandse Rechtsbijstand Stichting, Stichting Achmea Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand B.V., SRM Rechtsbijstand, TVM Rechtshulp B.V., Univé Rechtshulp, Stichting VvAA Rechtsbijstand, Stichting Rechtsbijstand ZLM. Het Verbond van Verzekeraars publiceert niet welke rechtsbijstandverzekeraars in eerste instantie onvoldoende voldeden aan de kwaliteitscode.

Zie hier het volledige rapport.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)