Sinds het coronavirus het land in zijn greep heeft nemen aanvragen voor rechtsbijstandverzekeringen flink toe. Independer laat weten een stijging te zien van circa 20 procent t.o.v. februari. Er is daarbij ook toenemende belangstelling voor de modules die dekking bieden voor werk en inkomen. Deze wordt ingezet bij arbeidsgeschillen. Rechtsbijstandverzekeringen kunnen de consument in veel gevallen belangrijke hulp bieden. Maar nu zoveel meer mensen hem afsluiten – juist tijdens de coronacrisis – is het wel belangrijk om goed te kijken naar wat een rechtsbijstandsverzekering wel én niet dekt.

Independer ziet de het aantal afgesloten rechtsbijstandsverzekeringen sinds 24 maart toenemen. “Deze snelle toename – zeker van inkomensmodules en juist in deze tijd – geeft het ons gevoel dat mensen meer rekening houden met (arbeids)geschillen dan voor de coronacrisis”, zegt Bas Knopperts van Independer. “Dat is begrijpelijk, maar tegelijk vinden we het belangrijk dat mensen een goed beeld hebben van de voorwaarden van een rechtsbijstandverzekering. Dat kan teleurstellingen voorkomen.”

Verschillende modules
De meeste rechtsbijstandverzekeringen bestaan uit verschillende modules, zoals die voor Consument, Wonen en (Werk en) Inkomen. Alleen bij geschillen die onder de gekozen module(s) vallen biedt de verzekeraar rechtsbijstandsdekking. Modules kun je ook op een later moment nog toevoegen. De voorwaarden voor rechtsbijstandverzekeringen lopen uiteen. Het is daarom verstandig om goed te kijken of hij past bij jouw wensen.

Nieuwe rechtsbijstandverzekering niet inzetbaar bij lopend conflict
Aan de meeste rechtsbijstandverzekeringen zitten strenge voorwaarden. Zo kun je een net afgesloten rechtsbijstandverzekering niet inzetten voor een conflict dat al loopt. Ook mogen er geen zaken hebben plaatsgevonden die het conflict al zouden kunnen veroorzaken. Bovendien hanteert een aantal rechtsbijstandverzekeringen een wachttijd van een aantal maanden voordat hij kan worden ingezet. Conflicten die binnen die wachttijd plaatsvinden vallen dan ook niet onder de dekking. Knopperts: “Ook is er inmiddels een verzekeraar die conflicten die met corona te maken hebben niet langer als ‘onvoorzien’ ziet. Daarom zijn mensen die een nieuwe polis afsluiten niet langer gedekt voor geschillen die voortvloeien uit problemen met corona.”

Corona is een buitengewone omstandigheid
Het coronavirus kan zorgen voor een ‘buitengewone omstandigheid’. Door deze juridische status kan het voorkomen dat werkgevers en bedrijven afspraken, zoals werktoezeggingen of betaling voor werkzaamheden, niet meer kunnen nakomen. Het kan ook betekenen dat producten later geleverd worden dan in de koopovereenkomst is afgesproken. Werkgevers en bedrijven die hiermee te maken krijgen kunnen zich in sommige gevallen (legitiem) beroepen op overmacht. In dat geval kan de rechtsbijstandsjurist de consument weinig of geen hulp bieden.

ZZP’ers en corona
De corona-epidemie heeft een directe impact op een groot deel van de ZZP’ers. Voor deze groep is het belangrijk om te weten dat zij niet gedekt zijn onder de standaard dekking van rechtsbijstandverzekeringen. Als ZZP’er heb je een speciale rechtsbijstandverzekering nodig, die diverse verzekeraars aanbieden.