De Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA), de organisatie die namens verzekeraars schadevergoedingen verhaalt op fraudeurs, heeft begin 2022 de grens van 3 miljoen euro bereikt. SODA startte in september 2016 met de ‘lik-op-stuk-aanpak’ in samenwerking met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Sindsdien zijn er bijna 5.000 zaken behandeld. In totaal betaalden fraudeurs tot nu toe 3,3 miljoen euro terug.

Als een verzekeraar fraude heeft vastgesteld en het dossier overdraagt, gaat SODA aan de slag. De te verhalen schadevergoeding bestaat uit twee componenten: directe en indirecte schade. Voorbeelden van directe schade zijn uitbetaalde voorschotten of kosten voor het inschakelen van een expertisebureau. Indirecte schade zijn de uren voor administratie en fraudeonderzoek, waarvoor een vast bedrag van 532 euro is afgesproken. Door die twee componenten lopen dossiers uiteen van een paar tientjes bij een zogenaamd gestolen zonnebril tot soms wel 300.000 euro bij een in scene gezet auto-ongeluk.

Mediator bij verzekeringsfraude
Het verhaalproces begint als een zaak door een aangesloten verzekeraar aan SODA wordt overgedragen. Vervolgens neemt een accountmanager contact op met de fraudeur om de schade te verhalen. De mensen van SODA stellen zich zoveel mogelijk op als mediator, die samen met de fraudeurs zoeken naar oplossingen. De beste oplossing is afhankelijk van de situatie. Sommige fraudeurs zitten nog op school, zijn werkloos of hebben financiële problemen. Door aandacht voor de ‘menselijke maat’, goed luisteren en meebewegen lukt het vaak om passende betalingsafspraken te maken, waarbij een betalingsregeling of schikking ook opties zijn. De verhaalscore ligt rond de 70 procent.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)