SODA, de organisatie die namens verzekeraars een standaard schadevergoeding van 532 euro verhaalt op fraudeurs, heeft de magische grens van één miljoen euro bereikt. Dat betekent dat er in twee jaar tijd al meer dan één miljoen is verhaald bij fraudeurs. “Een mooie mijlpaal en vooral boven verwachting”, aldus directeur Edward Schoneveld.

SODA staat voor Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling. De fraudes die Schoneveld en zijn collega’s behandelen, betreffen vooral relatief lage bedragen, tot maximaal een paar duizend euro per geval. “We zien dat het werkt”, aldus een trotse Schoneveld, die het woord ‘boete’ bewust vermijdt. “Het is geen boete, maar een schadeloosstelling. Wij hebben het over schade als gevolg van het feit dat iemand fraude heeft gepleegd. Namens verzekeraars halen wij die schade terug en de verzekeraar betaalt voor onze dienst op basis van no cure no pay.”

Doeltreffend
Het principe is even simpel als doeltreffend. De verzekeraars waar SODA een overeenkomst mee heeft, doen zelf onderzoek bij een vermoeden van fraude. Als zij hebben vastgesteld dat er sprake is van fraude, sturen ze een zogenoemde laatste kennisgeving naar de verzekerde. Een paar dagen later krijgt SODA de gegevens en nog dezelfde dag gaat de aansprakelijkstelling de deur uit. “Daarin staat dat wij namens de verzekeraar de fraudeur aansprakelijk stellen voor de schade. Ook zit er een instructie bij voor betaling van 532 euro.”

Zeventig procent betaalt
Volgens Schoneveld is de verhaalscore, met zo’n zeventig procent, hoog. “Dat betekent dat meer dan twee derde meteen betaalt of een betalingsregeling treft en dat is een mooi percentage.” Een van de redenen waarom de aansprakelijkstelling zo goed werkt, is omdat SODA een onafhankelijke derde is. “Wij zijn geen partij en weten de inhoud van de zaak niet. Dat willen we ook niet, omdat we een ‘open’ gesprek aan willen gaan met de debiteur. We weten alleen dat het om aangetoonde fraude gaat en hebben dus geen last van emotionele ballast. Dat werkt goed.”

Hufterig gedrag
Naast verzekeringsfraude, winkeldiefstal en brandstofdiefstal houdt SODA zich ook bezig met andere facetten van wat Schoneveld “hufterig gedrag” noemt. “We hebben net een succesvolle pilot in Utrecht achter de rug, waarmee we het aantal incidenten in het openbaar vervoer met maar liefst zeventig procent zagen dalen. Daarom starten we dit jaar nog met het regionale openbaar vervoer en met een pilot ‘agressie tegen horecapersoneel’ in Zwolle. Ook zijn we weer door het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om met de jaarwisseling te participeren in de pilot Handen af van onze hulpverleners.” Hij noemt het doel bij dergelijke pilots, net als bij de aanpak van verzekeringsfraude, tweeledig. “Er gaat een preventieve, bezint eer ge begint-principe uit, maar daarnaast vind ik het net zo belangrijk dat mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor fout gedrag. Misdaad mag niet lonen, maar hufterig gedrag ook niet.”

(Bron: Verbond van Verzekeraars)