In 2018 werden meer fraudemeldingen met verzekeringen genoteerd dan in 2017. Vooral de fraudegevallen omtrent stormschade, te claimen via de opstalverzekering of inboedelverzekering, springen eruit. Verzekeraars gebruiken nieuwe, slimme manieren om fraude op te sporen. Deze cijfers komen van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Dit centrum helpt verzekeraars in hun strijd tegen alle vormen van verzekeringscriminaliteit, waaronder fraude. Het CBV baseert zich op data van de Nederlandse verzekeraars. Wanneer die een fraudeur opsporen, wordt dit gemeld bij het CBV. Het CBV neemt alle dossiers op in een databank en brengt zo de andere partijen in de markt op de hoogte.

5.742 keer mogelijke fraude
Zo meldden de verzekeringsmaatschappijen in 2018 5.742 keer mogelijke fraude. Dat is een flinke stijging van negen procent tegenover het jaar daarvoor. De opwaartse trend van het aantal mogelijke fraudezaken is trouwens al vijf jaar aan de gang. Betekenen deze cijfers nu dat consumenten ook flink meer frauderen? Niet noodzakelijk, zo blijkt. De verzekeringsfirma’s hebben de voorbije jaren hun focus meer op fraudeopvolging gelegd en hun procedures duchtig aangepast. Ze gebruiken andere openbare data in hun zoektocht naar fraude en ook sociale media om te checken of de claims die ze ontvangen wel terecht zijn.

Zo kwam een verzekeringsnemer niet weg met zijn list om een schadevergoeding te krijgen voor vandalismeschade aan zijn nieuwe auto. Medewerkers van de verzekeraar vonden op het internet een verkoopadvertentie met daarop een foto waar de bewuste deuk al duidelijk zichtbaar op was. De verzekeraar confronteerde de eigenaar met dit feit, maar die hield voet bij stuk. Hij had die schade nog nooit gezien, ook al had hij de wagen al enkele maanden. De man mocht de schadevergoeding op zijn buik schrijven. De verzekeringsmaatschappij bespaarde zo al snel 2.100 euro.

Opvallend meer fraude bij stormschade
Uit de cijfers van het CBV blijkt dat het aantal fraudegevallen bij de opstalverzekering stevig gestegen is. In 2017 werden er 34 valse claims geteld, in 2018 waren dat er al tachtig. Door nauwer toe te kijken op de dossiers bespaarden de verzekeraars met deze fraudeopsporing alleen al 314.000 euro. 

Ook meer fraudemeldingen bij huisdierverzekering
Opvallend was ook de stijging van het aantal fraudemeldingen bij de huisdierverzekeringen. Met zo’n zorgverzekering voor dieren vangen huisdiereigenaren onvoorziene dierenartskosten op. Bij deze vorm van fraude gaat het vooral over eerder aanwezige ziekteverschijnselen bij Max of Simba, die de baasjes verzwegen voor de verzekeraar wanneer zij een verzekering voor hun huisdier afsloten. Kosten voor ongevallen en ziektes van voor de inschrijving worden namelijk niet gedekt.