Achmea Personenschade heeft een nieuwe website, met daarop alle informatie voor slachtoffers en belangenbehartigers. Het centrale thema op de website is ‘Hulp na een ongeval’.

De website bestaat uit twee delen, namelijk informatie voor slachtoffers en informatie voor belangenbehartigers. Het slachtoffergedeelte bevat informatie over hulp en vergoedingen, het letselschadetraject van stap tot stap en hoe een deskundige belangenbehartiger kan worden gezocht. Voor dat laatste onderwerp wordt ook doorgelinkt naar een keuzewijzer op de website van Slachtofferhulp Nederland.

Het deel van de website dat is gericht op belangenbehartigers is erop gericht informatie te geven over een vlotte samenwerking en informatie-uitwisseling.

Bekijk de website van Achmea Personenschade hier.