Nationale-Nederlanden vordert zo’n 7 ton terug van een frauderende schadebehandelaar. In een periode van zeven jaar, tussen 2013 en 2020, betaalde de man volgens de verzekeraar 253 valse claims uit aan verzekerden die door twee handlangers werden geronseld. Het drietal wordt vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie, verduistering in dienstbetrekking, oplichting, bedrog en valsheid in geschrifte.

De schadebehandelaar werkte als uitzendkracht achtereenvolgens voor Van Ameyde Schadeservices (VAS), Nationale-Nederlanden Claims Services (NNCS) en Nationale-Nederlanden Verzekeren Services (NNVS). Toen laatstgenoemde in december 2019 een kwaliteitscontrole uitvoerde, kwamen er enkele onregelmatigheden aan het licht. Bij vervolgonderzoek van NN kwam de werkelijke omvang van de fraude aan het licht.

Er zijn tenminste 253 valse betalingen gedaan, voor in totaal €589.952, aan 122 verschillende verzekerden, waarvoor 390 valse facturen zijn gebruikt of foto’s zijn ingestuurd die niet van de schadelocatie komen.

Eerst werd er telefonisch een claim bij NN neergelegd, meestal een waterschade. In de daaropvolgende mail werd met extra documenten meteen een tweede claim opgenomen, meestal een brandschade in de keuken of een stormschade aan zonnescherm of tuinset.

De frauderende schadebehandelaar pikte deze claims direct na binnenkomst uit de werkvoorraad en betaalde ze uit. De schadebedragen bleven telkens net binnen zijn betaalbevoegdheid van 2.500 euro.

(Bron: AM)