Minister Hoekstra (Financiën) stelt een onafhankelijke commissie in die een nieuwe evaluatie van klachteninstituut Kifid gaat doen. Kifid kwam begin deze week onder vuur te liggen door felle kritiek in een uitzending van Radar van afgelopen maandag.

Hoekstra tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Alkaya: “Ik ben de eerste om te onderstrepen dat in het verleden lang niet alles goed is gegaan. Juist om ons ervan te verzekeren dat er sprake is van een goede procedure en fairness voor de burger in de toekomst, zal ik de partij die de evaluatie gaat doen zelf aanstellen. Dat doet Kifid niet, dat doe ik. Volgens mij is dat een stap die tot nog meer objectivering leidt. Laten we de onderzoekscommissie deze casuïstiek laten onderzoeken en met aanbevelingen laten komen over waar het eventueel nog beter kan.”

Volgens Radar ervaren veel consumenten het als uiterst lastig om bij het Kifid je recht te halen. De klachtencommissie lijkt meer oog te hebben voor de verzekeraar en hun batterij aan advocaten dan voor de consument. Er is geen sprake van een gelijk speelveld, aldus Radar. De Stichting Geldbelangen presenteerde in de uitzending een manifest over Kifid: Op naar Kifid 2.0: hoe het klachteninstituut volgens de stichting zou moeten werken.