Private investeerders mogen in principe gewoon Nederlandse verzekeraars overnemen. Dat zegt De Nederlandse Bank, die toezicht moet houden op de risico’s die met zulke overnames gepaard kunnen gaan.

De overnames staan extra in de belangstelling nu bekend is dat verzekeraar Vivat van het Chinese Anbang gekocht wordt door Athora, een bedrijf op Bermuda van private investeerders. Vivat heeft in Nederland zo’n 2,5 miljoen klanten. DNB moet die overname nog goedkeuren. In een interview met Het Financieele Dagblad zegt Olaf Sleijpen, divisiedirecteur verzekeraars van DNB: “Ik weet dat je goed moet opletten bij private equity.”

Buiten bereik?
Een van de zorgen is bijvoorbeeld de vraag of Nederlandse polissen wel onder Nederlands toezicht blijven vallen. Een nieuwe eigenaar kan besluiten ze in een ander Europees land onder te brengen, waar toezichthouders minder streng zijn. Er zijn in de Europese Unie wel algemene regels voor verzekeraars, maar hoe ver die worden doorgevoerd kan per land verschillen. Het toezicht in Nederland op verzekeraars is relatief streng. “Een terechte zorg”, zegt Sleijpen. “Ik denk dat dit soort grensoverschrijdende bewegingen tot druk kan leiden om te kiezen voor een Europese toezichtoplossing.”

Winstbejag
Een andere zorg over private investeerders, is dat ze vaak voor kortetermijnwinsten gaan. Ze kunnen risico’s nemen met hun investeringen als dat snel rendement oplevert, en dat is niet altijd in het belang van polishouders die kijken naar de lange termijn. Sleijpen: “Het is niet verboden. Maar de wetgeving bepaalt dat je dan meer kapitaal achter de hand moet houden.” Daarnaast wil hij het negatieve beeld over private investeerders nuanceren. “We moeten geen karikatuur maken van private equity. Er zijn slechte voorbeelden, maar ook goede. Het is wel onze taak om te voorkomen dat een verzekeraar wordt leeggetrokken.”