Verzekeraars hebben afgelopen jaar 12.879 gevallen aangetoond waarin iemand verzekeringsfraude heeft gepleegd. Dat zijn er 12 procent meer dan in 2017. Sinds er fraudecijfers worden bijgehouden, lag dit aantal nog nooit zo hoog.

Fraudecijfers
Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars hebben afgelopen jaar 45.000 fraudesignalen onderzocht, waarbij dus bij een kwart van de zaken fraude is vastgesteld. Daarmee hebben verzekeraars in 2018 gezamenlijk 82 miljoen euro bespaard. Valse verzekeringsaanvragen worden tegengehouden en onterecht uitgekeerde claims worden door de verzekeraar teruggevorderd.  In sommige gevallen moet de fraudeur ook de kosten terugbetalen die de verzekeraar heeft gemaakt om de fraude op te sporen.

Zakelijke verzekeringen
Voor het eerst heeft het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit ook cijfers over fraude met zakelijke verzekeringen gepubliceerd. Vorig jaar hebben verzekeraars 2.500 onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke fraude door ondernemers. Daarbij is uiteindelijk 595 keer bewezen dat er fraude is gepleegd. Voorbeelden van dit soort fraude zijn het in scene zetten van overvallen en inbraken of het in brand steken van een eigen bedrijfspand.

Tientallen euro’s
Elk Nederlands gezin betaalt gemiddeld tientallen euro’s te veel premie per jaar door verzekeringsfraude. Verzekeraars maken zich daarom sterk tegen verzekeringsfraude omdat ze zo veel mogelijk willen voorkomen dat goedwillende klanten meebetalen aan de schade die fraudeurs veroorzaken.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)