Het aantal automobilisten dat niet langer bij de reguliere autoverzekeraars terecht kan groeit stevig. Drie tot vier botsingen in één jaar en je wordt geroyeerd.

Voor duizenden automobilisten rest dan alleen De Vereende. Een verzekeraar voor de onverzekerbaren, inclusief bijhorende woekerpremies. ‘Zelf de schade betalen is soms slimmer.’

De Vereende, eigendom van de grote verzekeraars zag de afgelopen vijf jaar het aantal particuliere klanten fors groeien, van 4600 naar 5230. Automobilisten die geroyeerd worden door hun verzekeraar, kunnen meestal nergens meer terecht. De Vereende is de laatste – dure – strohalm om auto te kunnen blijven rijden. De premies zijn meer dan twee keer zo hoog; 300 euro per maand voor alleen een WA-polis is normaal. Sommigen zitten jarenlang aan de torenhoge premies vast voordat ze – na schadevrij rijden – weer door de reguliere verzekeraars geaccepteerd worden.

Premies
De forse toename blijkt ook uit het totaal aan premies die automobilisten aan de Vereende betalen. In 2014 betaalden klanten 8,1 miljoen euro en dat was vorig jaar al bijna 21 miljoen euro, bijna 4000 euro per verzekering. Vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar daalde het aantal particulier verzekerden nadat begin 2018 extreme premieverhogingen werden doorgevoerd. In vier maanden tijd gingen de premies bij de Vereende binnen vier maanden met bijna 40 procent omhoog. Volgens de Vereende, dat vorig jaar 2 miljoen euro winst boekte, was die premiestijging nodig om claims voor letselschade te kunnen betalen.

Brokkenmakers
Het gaat niet alleen om notoire brokkenmakers die nergens anders terecht kunnen. Ook mensen met domme pech kunnen bij een aantal ongevallen kort na elkaar door de verzekeraar gedumpt worden. Behalve brokkenpiloten en pechvogels worden ook taxichauffeurs, koeriers en maaltijdbezorgers de laatste jaren de deur gewezen bij de reguliere verzekeraars uit vrees voor te veel schades. Automobilisten met slordig betaalgedrag krijgen eveneens steeds vaker een afwijzing van de verzekeraar.

Independer, een vergelijkingssite voor verzekeringen, waarschuwt voor de ‘zeer hoge premies’ bij De Vereende. Wie terecht komt bij De Vereende betaalt zich blauw. Zo moet de premie maanden vooruit betaald worden en daarnaast eist het bedrijf een waarborgsom die je pas terugkrijgt na beëindiging van de verzekering. “De meeste mensen die wij aan de telefoon krijgen realiseren zich onvoldoende wat de impact kan zijn als je verzekeraar jouw verzekering opzegt,” zegt Coen de Ruiter, directeur van Independer. “Er zijn nauwelijks verzekeraars die je nog accepteren na zo’n opzegging, zeker als die minder dan een jaar geleden plaatsvond. Bij verschillende verzekeraars kun je hiervoor na acht jaar nog worden afgewezen. Als je een opzegging of afwijzing niet eerlijk opgeeft, doe je bovendien aan verzwijging. Daarmee houd je je niet aan de zogenoemde mededelingsplicht. Als dat uitkomt wordt het vinden van een nieuwe verzekering vrijwel onmogelijk.”

Het Verbond van Verzekeraars is drie jaar geleden begonnen met het meten van de solidariteit in de verzekeringswereld, maar kan nog niet zeggen of bij autoverzekeraars de solidariteit afneemt door risicoklanten buiten te zetten of af te wijzen.

Volgens Independer is het bij een kleine schade van enkele honderden euro’s verstandig om uit te rekenen wat goedkoper is: claimen bij de verzekeraar, met een mogelijke verhoging van de maandpremie, of de schade zelf betalen. “Als je zelf betaalt verlies je geen schadevrije jaren en is de kans kleiner dat de verzekeraar jouw polis opzegt omdat je te veel schades hebt geclaimd.” Independer heeft op de site een tool om te berekenen wat handiger is: zelf betalen of claimen.

Beter inschatten
Mogelijk stijgt het aantal klanten bij De Vereende doordat verzekeraars steeds beter worden in het inschatten van risico’s, door allerhande data – zoals motorvermogen, leeftijd, postcode, inkomen, geslacht – te combineren. Wie in een risicogroep valt, ziet zich bij reguliere verzekeraars geconfronteerd met een hoge premie of wordt domweg geweigerd. 

De Consumentenbond maakt zich zorgen over de datahonger van verzekeraars, omdat er ook fouten gemaakt worden met het combineren van data waarvan mensen onterecht de dupe worden. Er wordt door de verzekeringsmaatschappijen zelfs op sociale media gespeurd. Volgens de Consumentenbond worden de verzekeraars zo ‘een inlichtingendienst’. 

(Bron: Het Parool)