Verzekeraars registreren steeds meer klanten als fraudeur. Er staan nu 18.200 personen vermeld in een frauderegister. Uit een analyse van de NOS blijkt dat niet alle vermeldingen terecht zijn, terwijl een onterechte registratie grote gevolgen kan hebben voor de betrokkene.

De fraudelijst delen de verzekeraars met andere verzekeraars om te voorkomen dat de fraude elders opnieuw plaatsvindt. Jaarlijks komen bijna vijfduizend gevallen op de gedeelde zwarte lijst terecht, waar ze maximaal acht jaar op blijven staan. Mensen die in het frauderegister worden opgenomen, raken in veel gevallen hun verzekering kwijt en kunnen moeilijker een andere verzekering afsluiten. Soms moeten ze duizenden euro’s extra premie betalen.

Effectief tegen fraude
Verzekeraars kunnen op eigen initiatief en zonder tussenkomst van de rechter vergaande maatregelen nemen tegen de door henzelf ontmaskerde fraudeurs. Het Verbond van Verzekeraars noemt deze maatregelen “vaak effectiever, wenselijker en passender” om fraude aan te pakken dan een aangifte tegen een fraudeur.

Onterechte registraties “zijn uiteraard onwenselijk”, zegt het Verbond tegen de NOS. “Situaties waarin het Kifid oordeelt dat er ten onrechte een registratie was, zijn voor ons steeds een leermoment, maar komen zelden voor omdat verzekeraars in hun processen allerlei waarborgen hebben ingebouwd”.

Hoeveel mensen er onterecht in het zogeheten Extern Verwijzingsregister kwamen, rapporteren de verzekeraars niet. Van een klein aantal mensen is de onterechte registratie bevestigd door recente uitspraken van rechters of het klachteninstituut Kifid.