Nederlanders die slachtoffer worden van een misdrijf krijgen nu veel betere begeleiding dan enkele decennia geleden. Alleen in de samenleving is er nog véél te weinig waardering voor de mentale veerkracht van slachtoffers in Nederland. Dat is de boodschap vandaag op het jubileumcongres in Zeist van de 25-jarige Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS). De organisatie maakt zich hard voor de professionalisering van slachtofferbegeleiding in Nederland.

De stichting financierde de afgelopen 25 jaar met 8,5 miljoen euro circa 75 van projecten in Nederland om preventie en onderzoek naar en over slachtoffers te professionaliseren. “We hebben de afgelopen kwart eeuw het aantal organisaties enorm zien groeien dat zich bezighoudt met een vorm van begeleiding”, blikt Gijs de Vries terug. De Vries, oud-directeur van het Rode Kruis, is momenteel voorzitter van SASS.

Op zoek naar een alternatief voor het woord ‘slachtoffer’
Desondanks stelt SASS dat er in de samenleving nog veel te weinig waardering is voor de mentale veerkracht die vele Nederlanders tonen die slachtoffer zijn geworden. De stichting probeert daarom een actieve rol te spelen in het veranderen van de connotatie die het woord ‘slachtoffer’ in het Nederlandse taal heeft. “We pleiten voor een soort ‘ontslachtofferen’. Het woord zou niet alleen op iets ernstigs of zieligs moeten duiden”, vindt SASS-voorzitter De Vries. “Want we komen voortdurend voorbeelden tegen van mensen die zich vanuit hun verdriet omhoog weten te hijsen − mensen die inspirerend zijn voor hun omgeving. Slachtoffers hebben vaak een enorme veerkracht, maar dat aspect wordt in de samenleving nog veel te weinig herkend.”

Vijfentwintig jaar geleden stond Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, aan de wieg van SASS. Toen het fusiebedrijf Achmea net was ontstaan, keek de Raad van Bestuur nadrukkelijk naar manieren om de maatschappelijke rol van het bedrijf meer naar voren te laten komen. Het plan ontstond voor de oprichting van een stichting voor slachtoffers. Van Duin: “We hebben bepaald dat we ons zouden richten op onderzoek, voorlichting en preventie met als doel de positie van slachtoffers in de samenleving te verbeteren. ” Een kwart eeuw later zegt van Duin over SASS: “Wat ik zie is dat SASS mensen aan zich bindt die zich betrokken voelen bij het gedachtegoed van Achmea en bij de maatschappelijke opdracht die we als bedrijf ook hebben. Achmea organiseert solidariteit in risico-overdracht en doet daarnaast nog zoveel meer. Het heeft alles te maken met onze coöperatieve identiteit, met welbegrepen eigenbelang en een bijdrage leveren aan een goed functionerende samenleving.”

(Bron: Schade Magazine)