De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) deed vorig jaar 24 uitspraken, waarvan er drie gegrond en vijf deels gegrond zijn bevonden. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2022 dat de Tuchtraad heeft gepubliceerd.

Van de 24 uitspraken heeft de Tuchtraad één zaak afgerond die in 2019 was ingediend, één zaak die in 2020 én achttien zaken die in 2021 waren ingediend. De rest waren zaken uit 2022. Verder heeft de Tuchtraad in drie zaken de klachten gegrond bevonden, waarbij hij één keer heeft geadviseerd tot het geven van een waarschuwing en in twee uitspraken werd het geven van een maatregel niet nodig geacht. Daarnaast heeft de Tuchtraad in vijf zaken de klachten deels gegrond bevonden, waarbij het geven van een maatregel ook hier niet nodig werd geacht.

Letselschadezaken
In 2022 deed de Tuchtraad vijf uitspraken in een zaak die draaide om een letselschade. Twee zaken werden gegrond verklaard en drie ongegrond of (deels) niet-ontvankelijk.

Beperkte toetsing
Overigens wordt een zaak die door een letselschadeslachtoffer bij de Tuchtraad aanhangig wordt gemaakt uitsluitend getoetst aan de Gedragscode  Verzekeraars en dus niet aan de GBL of de GOMA. Een voorbeeld is de uitspraak 22-022. Deze klacht betrof de wijze waarop aangeslotene de letselschade van klaagster, die was veroorzaakt door een medische fout van een verzekerde van aangeslotene, had behandeld. Klaagster had negen klachten geformuleerd en stelde onder meer dat in strijd was gehandeld met de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). De Tuchtraad heeft geoordeeld dat de GBL, en de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) waaraan eveneens werd gerefereerd, buiten het toetsingskader van de Tuchtraad vallen. De Tuchtraad beoordeelt alleen of in strijd is gehandeld met de Gedragscode Verzekeraars.